Земельний сервітут як інструмент створення сучасної інфраструктури

Ескіз

Дата

2019

Автори

Литвиненко, Ірина Валентинівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Однією з цілей сталого розвитку України на період до 2030 визначено створення стійкої інфраструктури, що сприятиме сталому розвитку економіки, громадянського суспільства і держави, зростання рівня та якості життя населення [3]. Досягнення цієї мети нерозривно пов’язано із розвитком інженерної і транспортної інфраструктури. В Національній транспортній стратегії України зазначено необхідність подальшого розвитку автомобільного, залізничного, авіаційного та інших видів транспорту [4]. Реалізація цих цілей здійснюється на основі низки документів, серед яких Генеральній схемі планування території України [2], схемах планування територій на регіональному та місцевому рівнях.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою та кадастру, сталий розвиток, транспортна інфраструктура, земельний сервітут

Бібліографічний опис

Литвиненко І. В. Земельний сервітут як інструмент створення сучасної інфраструктури / І. В. Литвиненко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 347 - 350. - Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced