Основи методики об’ємно-просторової організації (інтегрування) багатоквартирного житла в динаміці проектування сучасних об’єктів нерухомості

Ескіз

Дата

2016

Автори

Книш, В. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті наведені матеріали авторського дослідження проблеми забезпечення нормативного рівня щільності забудови різної поверховості на виділених для цього ділянках міста в діапазоні від 2-х до 24-х поверхів. Основним аналітичним результатом даного дослідження можна вважати запропоновану діаграму пропорційного розподілу території під забудову в залежності від поверховості об’єкта багатоквартирного житла, а також розрахункові коефіцієнти співвідношення (Кс) площі плями під забудову до площі всієї території, наданої під будівництво об’єктів різної поверховості. Висновки даної статті та отримані розрахункові показники Кс, на думку авторів повинні бути корисними для архітекторів, особливо на допроектних підготовчих стадіях та в процесі переговорів із потенційними замовниками проектів багатоквартирного житла. Наведений матеріал є основою методики об’ємно-просторової організації багатоквартирного житла в динаміці його інтегрування в багатофункціональні об’єкти житлової нерухомості, про методичне забезпечення чого піде мова у наступних публікаціях.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, коефіцієнт співвідношення, загальна площа квартири, типовий поверх, площа забудови, територія під майбутнє будівництво, базовий рівень, умовно-формалізована модель, щільність забудови, об’ємнопросторове структурування

Бібліографічний опис

Книш В. І. Основи методики об’ємно-просторової організації (інтегрування) багатоквартирного житла в динаміці проектування сучасних об’єктів нерухомості / В. І. Книш // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 52-73. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced