Вип. 8-9

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • Документ
  Модернизация учебного пространства, на примере корпуса Одесского архитектурно-художественного института
  (КНУБА, 2016) Крыжантовская, О. А.
  В статье рассматриваются роль общения и его модели в процессе обучения, существующее учебное пространство Одесского архитектурно-художественного института; предложены способы изменения существующего учебного пространства.
 • Документ
  Дослідження церкви всіх святих на економічній брамі в Киево-Печерський Лаврі
  (КНУБА, 2016) Чобітько, О. М.
  В статті описується історія і архітектура церкви Всіх Святих Києво-Печерської Лаври у Києві - пам’ятки українського бароко, її специфічні риси, настінний живопис, конструкції і будівельні матеріали. Були проаналізовані історичні джерела, які описують церкву Всіх Святих.
 • Документ
  Передумови будівництва науково-дослідних комплексів за принципами сталого розвитку
  (КНУБА, 2016) Рижкова, К. Г.; Савицька, О. С.
  В статті розглянуто основні аспекти сталого розвитку, які слід враховувати при будівництві чи реконструкції науково-дослідних комплексів.
 • Документ
  Сучасні тенденції у проектуванні науково-дослідних лабораторій
  (КНУБА, 2016) Рижкова, К. Г.; Савицька, О. С.
  В статті розглянуто основні тенденції формування нових типів лабораторій в структурі науково-дослідних комплексів у відповідності до сучасних вимог.
 • Документ
  Архітектура промислових будівель України періоду 1990-х - 2000-х рр.
  (КНУБА, 2016) Житкова, Н. Ю.
  В статті розкрито пріоритетні явища в архітектурі промислових будівель періоду 1990-х - 2000-х років. Розкрито питання функціонального реформування міських промислових районів та підприємств, реновації та реконструкції, формування фірмово стилю підприємства засобами архітектури.
 • Документ
  Опыт проектирования школьных зданий и учебных комплексов в Украине
  (КНУБА, 2016) Нивин, С. И.
  В статье рассмотрена практика проектирования школьных зданий в Украине во второй половине XX века, определены особенности школьных комплексов.
 • Документ
  Аспекти розташування музейних будівель та комплексів відносно рівня землі
  (КНУБА, 2016) Філіппова, Д. І.; Меженна, Н. Ю.
  У статті розглянуто аспекти розташування будівель музеїв відносно рівня землі, що впливає на їх архітектурно-образне формування. Наведена класифікація прийомів, окреслені позитивні та негативні якості кожного з них. Наголошено на характеристиках, щодо забезпечення архітектурно-просторового образу знаку-символу музейних будівель та комплексів. При цьому, враховуючи особливості розміщення загального об’єму споруди у просторі, розглянута перспектива розширення площі споруди при майбутній реконструкції.
 • Документ
  Социально-экономические аспекты реновации портовых территорий
  (КНУБА, 2016) Савицкая, О. С.; Халин, В. В.
  В статье проанализированы некоторые социальные и экономические аспекты возникновения новых функций в портовых территориях и их влияние на устойчивое развитие крупных городов.
 • Документ
  Принципи формування навчально-виховних комплексів в умовах територій зі складним рельєфом
  (КНУБА, 2016) Карбан, А. А.; Слепцов, О. С.; Русевич, Т. В.
  Розглядається стан освіти в Україні, можливість її реформування. Пропонується створення окремих комплексів на ділянках з рельєфом, складним для звичної забудови.
 • Документ
  Дослідження будинку на вул. Паризької Комуни, 15 (1906) в м. Полтава
  (КНУБА, 2016) Івашко, Ю. В.; Ніколаєнко, В. В.
  У статті описується об’єкт доби модерну в місті Полтава, а саме будинок по вул. Паризької Комуни, наведена історія про першого власника та будівництво будинку, проаналізовано його архітектурні риси.
 • Документ
  Транспортно-комунікаційний комплекс як частина екологічно сталої міської транспортної системи
  (КНУБА, 2016) Глєбова, В. А.; Слепцов, О. С.
  У статті розглядається досвід проектування транспортно- комунікаційних комплексів як частини стійкої системи транспортного розвитку, обґрунтовується раціональність проектування ТКК для інтенсивного шляху розвитку міст України.
 • Документ
  Особливості формування річкових вокзалів в умовах їх реконструкції (на прикладі терміналу в м. Києві)
  (КНУБА, 2016) Кірдін, Т. С.; Серьогін, Ю. І.; Щербаков, О. В.
  У цій статті Вашій увазі пропонується бачення дипломанта найважливіших функцій Поштової площі у недалекому майбутньому.
 • Документ
  Особливості функціонального зонування та класифікації існуючих типів студентських культурних центрів
  (КНУБА, 2016) Дмитраш, О. Ю.; Проскуряков, В. І.
  У статті висвітлено результати дослідження існуючих типологічних особливостей архітектури студентських культурних центрів, охарактеризовано основні функції та функціональне зонування даних будівель та комплексів, подано принципи їх розташування в структурі кампуса.
 • Документ
  Храми архітектора-художника В.М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует
  (КНУБА, 2016) Кондратьева, О. В.; Слепцов, О. С.
  Стаття окреслює силует храмобудування архітектора- художника В.М. Покровського на теренах Польщі у період 1891 - 1905 рр. в контексті розвитку архітектури Варшави та Холмсько-Варшавської єпархії кін. XIX - поч. XX ст.
 • Документ
  Исторические предпосылки формирования архитектуры современных аэропортов и АВК
  (КНУБА, 2016) Моради, Пур Омид; Семка, С. В.
  В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на формирование архитектуры современных аэропортов, а также детально проанализированы исторические предпосылки зарождения и развития авиационного транспорта в мире. Автор проанализировал историю развития авиатранспорта и специфику генерального плана всего комплекса и функционально-планировочного решения здания аэропорта. На примерах некоторых зарубежных аналогов рассмотрены особенности формирования объемно-пространственной композиции современного аэровокзального комплекса.
 • Документ
  Организация предметно-пространственной среды читальных залов медиатек
  (КНУБА, 2016) Румилец, Т. С.
  В статье освещен вопрос влияния предметного наполнения и функциональных процессов на пространственную архитектурно планировочную организацию современных читальных залов медиатек. Типология библиотечного оборудования. Проведен анализ архитектурно планировочных особенностей интерьеров медиатек.
 • Документ
  Градостроительная реконструкция и реновация исторический среды города
  (КНУБА, 2016) Глазырин, В. Л.; Шкрабик, И. В.
  В статье раскрываются основные направления в области реконструкции и реновации в целях сохранения исторического и культурного наследия на примере города Одессы.
 • Документ
  Историческое наследие в рисунке архитектора
  (КНУБА, 2016) Любимова, Е. Д.
  В статье анализируется роль рисунка памятников архитектуры в подготовке современного архитектора. Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения художественной культуры студентов-архитекторов и воспитания у них композиционного мышления, художественных и технических способов и приемов изображения, формированию профессионального пространственного мышления.
 • Документ
  Архітектура комплексів відпочинку в природному середовищі
  (КНУБА, 2016) Ніканоров, С. О.
  В статті розглянуто роль навколишнього середовища та кліматичних умов при проектуванні та будівництві рекреаційних, туристичних та комплексів відпочинку, зокрема в Причорномор’ї України.
 • Документ
  Проблеми естетичної якості енергоощадної архітектури
  (КНУБА, 2016) Данчак, О. І.; Кінаш, Р. І.
  В статті простежуються проблема морфологічної одноманітності та стереотипності енергоощадної забудови; її естетична та ландшафтна обмеженість.