Метаморфози концепту права власності на землю в контексті політик просторового планування (методологічний аспект)

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Концепт права власності досить динамічний: зміст і межі здійснення цього – основоположного права, слідуючи динаміки соціально-економічних процесів, флуктуацій в співвідношенні приватних і публічних інтересів, ментальному усвідомленні процесів, що відбуваються, схильні до зміни.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, право власності, земельна ділянка, просторове планування, правова діяльність
Бібліографічний опис
Халабуденко О. А. Метаморфози концепту права власності на землю в контексті політик просторового планування (методологічний аспект) / О. А. Халабуденко // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 62 - 66. - Бібліогр. : 9 назв.