Соціально-еономічні передумови реалізації політики низьковуглецевого розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Сакаль, Оксана Володимирівна
Третяк, Наталія Антонівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Не зважаючи на значний поступ в усвідомленні, постановці й нормативному закріпленні проблеми зміни клімату як світовою спільнотою загалом, так і окремими країнами, а також наразі вжитих заходах щодо попередження, пом’якшення й адаптації до кліматичних збурень, тенденції їх результативності на всіх рівнях є недостатньо задовільними. Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) у спеціальній доповіді [1] з високою ймовірністю відзначено, зокрема, що глобальне потепління досягне 1,5 °С протягом 2030–2052 рр., якщо продовжуватиметься існуючими темпами; потепління в результаті антропогенних викидів не припинятиметься тривалий час і буде причиною подальших довгострокових змін в кліматичній системі, а ризики, пов’язані зі зміною клімату, для природних і антропогенних систем вищі у випадку глобального потепління на 1,5 °С порівняно із сучасними, але нижчі, ніж у випадку потепління на 2 °C.
Опис
Ключові слова
низьковуглецева економіка, політика низьковуглецевого розвитку
Бібліографічний опис
Сакаль О. В. Соціально-еономічні передумови реалізації політики низьковуглецевого розвитку / О. В. Сакаль, Н. А. Третяк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 12 - 15. - Бібліогр. : 5 назв.