Соціально-еономічні передумови реалізації політики низьковуглецевого розвитку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Сакаль, Оксана Володимирівна
Третяк, Наталія Антонівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Не зважаючи на значний поступ в усвідомленні, постановці й нормативному закріпленні проблеми зміни клімату як світовою спільнотою загалом, так і окремими країнами, а також наразі вжитих заходах щодо попередження, пом’якшення й адаптації до кліматичних збурень, тенденції їх результативності на всіх рівнях є недостатньо задовільними. Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) у спеціальній доповіді [1] з високою ймовірністю відзначено, зокрема, що глобальне потепління досягне 1,5 °С протягом 2030–2052 рр., якщо продовжуватиметься існуючими темпами; потепління в результаті антропогенних викидів не припинятиметься тривалий час і буде причиною подальших довгострокових змін в кліматичній системі, а ризики, пов’язані зі зміною клімату, для природних і антропогенних систем вищі у випадку глобального потепління на 1,5 °С порівняно із сучасними, але нижчі, ніж у випадку потепління на 2 °C.

Опис

Ключові слова

низьковуглецева економіка, політика низьковуглецевого розвитку

Бібліографічний опис

Сакаль О. В. Соціально-еономічні передумови реалізації політики низьковуглецевого розвитку / О. В. Сакаль, Н. А. Третяк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 12 - 15. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced