Малі архітектурні форми та тимчасові споруди: До проблеми правового регулювання

Анотація
У сфері здійснення підприємницької діяльності з використанням тимчасових споруд уже тривалий час існує цілий комплекс проблем, які потребують невідкладного законодавчого врегулювання, зокрема, таких як неврегульованість на рівні закону порядку або хоча б основних вимог щодо розміщення тимчасових споруд на території населеного пункту, в тому числі тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
Опис
Ключові слова
малі архітектурні форми, тимчасові споруди, підприємницька діяльность, правове регулювання
Бібліографічний опис
Харитонов Є. О. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди : До проблеми правового регулювання / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, Т. Є. Харитонова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1 . - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 14 - 18. - Бібліогр. : 3 назви.