Регіональні аспекти державної політики більшовиків у національному питанні 1920-1930-х рр

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Питання ефективності проведених більшовицьким урядом реформ сьогодні є предметом жвавого наукового диспуту. Науковці та громадськість мають різне бачення результативності цієї діяльності. Нами презентується розгляд регіональних аспектів національної політики більшовиків по відношенню до ассирійського населення у двох радянських республіках – Української та Грузинської. Маючи унітарний державний устрій від свого початку Радянський Союз на перших етапах був змушений використовувати диференційований підхід до своїх національних «окраїн». Проголошена у 1923 році політика «коренізаціі» відкрила широкі можливості для республіканських та менш дрібних національних меншин. Їх активно залучали до роботи у органах місцевого самоврядування, освітніх закладах, суді тощо. Тимчасова ефективність цієї політики була засвічена високої кількістю залучених до її реалізації представників національних меншин.
Опис
Ключові слова
державна політика більшовиків, національна політика більшовиків
Бібліографічний опис
Маргулов А. Х. Регіональні аспекти державної політики більшовиків у національному питанні 1920-1930-х рр / А. Х. Маргулов // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 60 - 61. - Бібліогр. : 2 назви.