Аспекти розвитку туристичної галузі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Васильчук, Володимир Миколайович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Україна з перших днів незалежності впевнено стала на шлях створення власної туристичної індустрії, проголосивши туризм пріоритетною галуззю розвитку національної економіки. Так, робота туристичного ринку України впливає на діяльність майже 40 економічних галузей країни та на 10-15 % жителів нашої держави. В багатьох країнах і регіонах туризм став основним джерелом прибутків. Дослідженням питань історії та розвитку туризму займаються багато науковців, серед яких Д.І. Басюк, В.Г. Герасименко, Л.П. Дяченко, В.Ф. Кифяк, В.К. Кіптенко, М.П. Бондаренко, О.О. Любіцева, М.П. Мальська, В.С. Пазенок, В.К. Федорченко, Ф.Ф. Шандор, І.М. Школа та інші. У працях зазначених вчених розкрито різні аспекти функціонування вітчизняного туристичного ринку.
Опис
Ключові слова
туризм, туристична індустрія, туристична галузь, розвиток туризму
Бібліографічний опис
Васильчук В. М. Аспекти розвитку туристичної галузі України / В. М. Васильчук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 97 - 101. - Бібліогр. : 3 назви.