Чотирьохвекторна модель діагностування стійкості операційної системи підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Рижакова, Ганна Сергіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дослідження систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів в масштабах компанії є складним завданням, розв’язання якого ускладняється відсутністю комплексних концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад у зазначеній сфері
Опис
Ключові слова
адміністрування в управлінні підприємствами, стійкість систем адміністрування
Бібліографічний опис
Рижакова Г. С. Чотирьохвекторна модель діагностування стійкості операційної системи підприємств / Г. С. Рижакова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 147 - 151. - Бібліогр. : 3 назви.