Чотирьохвекторна модель діагностування стійкості операційної системи підприємств

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рижакова, Ганна Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дослідження систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів в масштабах компанії є складним завданням, розв’язання якого ускладняється відсутністю комплексних концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад у зазначеній сфері

Опис

Ключові слова

адміністрування в управлінні підприємствами, стійкість систем адміністрування

Бібліографічний опис

Рижакова Г. С. Чотирьохвекторна модель діагностування стійкості операційної системи підприємств / Г. С. Рижакова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 147 - 151. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced