Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Унікальність будь-якого покоління студентів формується за рахунок існування в зовсім інших умовах розвитку і соціалізації. Сам термін «студент» у перекладі з латинської означає “той, хто сумлінно працює”, “той, хто бажає знання”. За визначенням А. Власенка, «студентство – це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям”.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, освітній процес, здобувач освіти
Бібліографічний опис
Руденко М. В. Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу / М. В. Руденко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 287 – 296. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 8 назв.