Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу

Ескіз

Дата

2023

Автори

Руденко Микола Васильович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Унікальність будь-якого покоління студентів формується за рахунок існування в зовсім інших умовах розвитку і соціалізації. Сам термін «студент» у перекладі з латинської означає “той, хто сумлінно працює”, “той, хто бажає знання”. За визначенням А. Власенка, «студентство – це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям”.

Опис

Ключові слова

кафедра професійної освіти, освітній процес, здобувач освіти

Бібліографічний опис

Руденко М. В. Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу / М. В. Руденко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 287 – 296. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset