2022

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9780

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 124
 • Документ
  Розвиток українського боксу
  (КОМПРИНТ, 2022) Звягінцев Артур Олександрович; Гасанова, Саіда Фарухівна
  Розвиток боксу є немислимим без глибокого вивчення його історії – перемог та поразок спортсменів. Українська школа боксу від самого початку її зародження пройшла дуже цікавий і неоднозначний шлях. У зв’язку з цим, має велике дослідження вивчення індивідуального досвіду українських боксерів.
 • Документ
  Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю
  (КОМПРИНТ, 2023) Мельник Ольга Аркадіївна; Киселевська Світлана Михайлівна
  Вітчизняними вченими виявлено, що науково-технічний прогрес висуває високі вимоги до психофізичної підготовленості студентів і випускників ВНЗ технічного профілю, до того ж, вони будуть збільшуватися у найближчі 20 років.
 • Документ
  Вагомість фізичної активності студентів у воєнний період: використання інформаційних технологій при вимушеному дистанційному навчанні
  (КОМПРИНТ, 2023) Федонюк Крістіна Олександрівна; Андріянова Валентина Анатоліївна
  Інтенсивний розвиток сучасних інформаційних технологій повинен визначати якісні зміни в системі освіти України. Широке впровадження інформаційних стандартів в сучасне освітнє середовище зробило набагато більш доступним використання інноваційних технологій в реалізації наукових, виховних, оздоровчих програм професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) технічного та фізкультурного профілів.
 • Документ
  Проблеми дистанційного навчання для закладів професійної (професійно-технічної) освіти під час війни в україні
  (КОМПРИНТ, 2023) Руденко, Микола Васильович; Ващук, Іванна Євгеніївна
  Дистанційне навчання в Україні набувало постійного і кращого формату через вимушені обставини як і в інших країнах. Причиною цьому була пандемія, яка вплинула на велику кількість людей. Особливо вплинуло на навчання, так як студенти і викладачі, які звикли працювати в очному форматі були вимушені набувати знань й умінь для налагодження комунікації в навчальному процесі.
 • Документ
  Контент-аналіз функцій управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання і спортивних педагогів
  (КОМПРИНТ, 2023) Човнюк, Юрій Васильович
  Управлінська діяльність тренерів-викладачів з фізичного виховання і спортивних педагогів вже давно привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників . Більшість сучасних досліджень з цієї тематики трактують діяльність тренера за своєю соціальною суттю як педагогічну, спрямовану на сприяння гармонійному розвитку особистості людини, за своїм характером управлінську і, зрозуміло, таку, котра відображає основні риси, притаманні останній. Однією з таких рис є складність.
 • Документ
  Метод тренування як специфічний метод оперативного управління у діяльності тренерів-викладачів фізичного виховання та спортивних педагогів
  (КОМПРИНТ, 2023) Довбик, Тимофій Олександрович; Човнюк, Юрій Васильович
  Метод тренування – це специфічний спосіб впливу на організм спортсмена. При спеціалізованій підготовці, коли основним засобом вирішення багатьох її задач є змагальна вправа (для лижника – пересування на лижах, для плавця – плавання і т.д.), метод тренування стає, по суті, єдиним способом зміни тренуючого впливу.
 • Документ
  Особливості сучасного здобувача вищої освіти як суб'єкта освітнього процесу
  (КОМПРИНТ, 2023) Руденко Микола Васильович
  Унікальність будь-якого покоління студентів формується за рахунок існування в зовсім інших умовах розвитку і соціалізації. Сам термін «студент» у перекладі з латинської означає “той, хто сумлінно працює”, “той, хто бажає знання”. За визначенням А. Власенка, «студентство – це особлива соціальна група, що формується з різних соціальних утворень суспільства характеризується особливими умовами життя, праці, побуту, особливою суспільною поведінкою і психологією, для якої набуття знань і підготовка себе для майбутньої роботи у суспільному виробництві, науці і культурі є головним і здебільшого єдиним заняттям”.
 • Документ
  Підготовка фахівців теплогазопостачання і вентиляції відповідно потреб ринку праці в період інтеграції в єс, враховуючи стан війни в нашій державі
  (КОМПРИНТ, 2023) Рибачов, Сергій Григорович,; Франчук, Юрій Йосипович
  Відновлення України від наслідків війни особливо нагальна задача нашого суспільства. Основні завдання це розроблення планів і заходів щодо післявоєнної відбудови та розвитку України, необхідність змін і реформ в багатьох сферах.
 • Документ
  Актуальні виклики при викладанні природничих дисциплін в закладах освіти
  (КОМПРИНТ, 2023) Паламарчук, Дмитро Анатолійович,; Вальковська, Аліна Олегівна
  Сучасне викладання природничих дисциплін в закладах освіти повинно бути орієнтованим на інтереси учня, студента, який прагне бути інтелектуально-розвинутим та досягати поставлених цілей. Враховуючи наведені аргументи, постає актуальне питання, популяризації природничих наук серед школярів, що ставить нові вимоги та виклики до сучасних вчителів та наставників. При цьому, успіх педагогічної діяльності залежить від рівня сформованості загальних умінь педагога, зокрема, його організаторських, комунікативних та виразності особистісних якостей.
 • Документ
  Психологічне забезпечення формування бізнес-моделей управління персоналом будівельного підприємства в умовах війни
  (КОМПРИНТ, 2023) Омельяненко Марина Максимівна
  Вторгнення російської федерації з війною в Україну спричинило серйозні зміни в усіх галузях господарства, освіти, науки. Проблема, пов'язана з професійною переорієнтацією тимчасово переміщених осіб, працівників, які втратили робочі місця через закриття підприємств, безробітних. Це передбачає зміну життєвих планів, сформованих професійних якостей, внутрішніх смислових структур до нової професійної діяльності в умовах війни. На менеджерів з управління персоналом покладаються нові ускладнені обов’язки, в умовах постійного стресу для забезпечення виконання встановлених завдань, коли персоналу приходиться переорієнтовуватися під дією зовнішніх чинників. Торбулентність впливає і на відсутність звязку нової діяльності співробітників з їх досвідом і реальними професійними потребами та відсутністю зрозумілих наслідків в умовах війни.