Współpraca organizacyjna władz polskich i ukraińskich w okresie wojny 1920 r. We wspomnieniach gen. Jana romera

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Małkiewicz, Andrzej
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Problemy wojny o Ukrainę w 1920 r. zostały już wielostronnie zbadane1 Warto jednak uzupełnić dotychczasowe wyniki o zagadnienie współpracy polsko-ukraińskiej na zapleczu frontu. Kilka ważnych uwag w tym zakresie zawarł we wspomnieniach generał Jan Romer (Ян Ромер, 1869-1934). Wywodził się on z armii austriackiej, był polskim patriotą i natychmiast po rozpadzie monarchii habsburskiej przeszedł do Wojska Polskiego. Na froncie ukraińskim służył od początku 1920 r. Józef Piłsudski wysoko cenił Romera, mimo tego, że na ogół nisko oceniał generałów pochodzących z armii austriackiej. Dwa lata później napisał w jego charakterystyce: „Człowiek o niezwykłej energii, bystrym umyśle, prawym charakterze i wysokim poczuciu honoru żołnierskiego. Wykształcony oficer o bardzo wielkiej śmiałości i odwadze. Wymaga bardzo dużo od siebie, lecz stawia zbyt wysokie wymagania od innych”2
Опис
Ключові слова
problemy wojny, визвольні рухи, вибочі компанії, кафедра політичних наук і права
Бібліографічний опис
Małkiewicz Andrze. Współpraca organizacyjna władz polskich i ukraińskich w okresie wojny 1920 r. we wspomnieniach gen. Jana Romera / Andrzej Małkiewicz // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 79 - 84. - Бібліогр. : 21 назва.