Інституційна модель вибору альтернатив трансакцій на локальному ринку землі

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасний етап реформування економіки України як в адміністративному, так і у фінансовому аспекті потребує перегляду поглядів на роль і місце землі не тільки як найважливішого елементу аграрного виробництва, а й як активу, що бере участь у ринковому обігу. Визначальною ланкою трансформацій економічних відносин у сільському господарстві є земельна реформа.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, ринок землі, земельна реформа, демонополізація земель
Бібліографічний опис
Куницький К. С. Інституційна модель вибору альтернатив трансакцій на локальному ринку землі / К. С. Куницький // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 157 - 162. - Бібліогр. : 3 назви.