Інституційна модель вибору альтернатив трансакцій на локальному ринку землі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Куницький, Костянтин Сергійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасний етап реформування економіки України як в адміністративному, так і у фінансовому аспекті потребує перегляду поглядів на роль і місце землі не тільки як найважливішого елементу аграрного виробництва, а й як активу, що бере участь у ринковому обігу. Визначальною ланкою трансформацій економічних відносин у сільському господарстві є земельна реформа.
Опис
Ключові слова
кафедра менеджменту в будівництві, ринок землі, земельна реформа, демонополізація земель
Бібліографічний опис
Куницький К. С. Інституційна модель вибору альтернатив трансакцій на локальному ринку землі / К. С. Куницький // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 157 - 162. - Бібліогр. : 3 назви.