Аналіз показників якості борошна пшеничного

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ПУЕТ
Анотація
Проаналізовано показник якості, за якими нормується визначають якість пшеничного борошна. Розглянуто харчові добавки, що дозволені для використання як поліпшувачі пшеничного борошна в Україні.
Опис
Ключові слова
кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, борошно пшеничне, показники якості, харчові добавки
Бібліографічний опис
Панасенко Ю. Р. Аналіз показників якості борошна пшеничного / Ю. Р. Панасенко, О. В. Калашник, О. П. Юдічева // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : зб. тез доп. IV міжнар. молодіжної наук.-практ. інтернет-конф. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економ. і торгівлі» – Полтава : ПУЕТ, 2018. - С. 261 - 263. - Бібліогр. : 4 назви.