Аналіз показників якості борошна пшеничного

Ескіз

Дата

2018

Автори

Панасенко, Ю. Р.
Калашник, О. В.
Юдічева, О. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПУЕТ

Анотація

Проаналізовано показник якості, за якими нормується визначають якість пшеничного борошна. Розглянуто харчові добавки, що дозволені для використання як поліпшувачі пшеничного борошна в Україні.

Опис

Ключові слова

кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, борошно пшеничне, показники якості, харчові добавки

Бібліографічний опис

Панасенко Ю. Р. Аналіз показників якості борошна пшеничного / Ю. Р. Панасенко, О. В. Калашник, О. П. Юдічева // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : зб. тез доп. IV міжнар. молодіжної наук.-практ. інтернет-конф. / Вищ. навч. закл. Укоопспілки «Полтав. ун-т економ. і торгівлі» – Полтава : ПУЕТ, 2018. - С. 261 - 263. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced