Напрямки створення регіонального туристичного іміджу на прикладі Рівненської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Михальчук, Ірина
Беркова, О. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Поняття імідж регіону можна визначити як відносно стійку сукупність емоційних переживань, раціональних уявлень, що відтворюються в масовій і індивідуальній свідомості, переконань і відчуттів людей, які виникають з приводу особливостей регіону, складаються на основі всієї інформації, отриманої про регіон з різних джерел, а також власного досвіду і вражень [2]. Формування іміджу кожного регіону України і, таким чином, посилення у пізнаваності українських земель серед громадян інших країн є досить важливим завданням. Це дозволить залучити додаткову увагу до регіонів, дасть можливість покращити інвестиційний клімат та отримати додаткові ресурси задля розвитку регіональних економік та інфраструктури. Разом з тим, створення іміджу регіонів полегшить процес у формуванні іміджу України в цілому, що дасть змогу визначити унікальність вітчизняних туристичних ресурсів порівняно з країнами-конкурентами.
Опис
Ключові слова
імідж регіону, регіональний туристичний імідж
Бібліографічний опис
Михальчук І. Напрямки створення регіонального туристичного іміджу на прикладі Рівненської області / І. Михальчук, О. П. Беркова // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 2 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 225 - 229. - Бібліогр. : 5 назв.