Будівельні конструкції теорія і практика

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/63

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Експериментальні дослідження багаторівневого утворення нормальних тріщин в залізобетонних елементах
  (КНУБА, 2019) Журавський, О. Д.; Ромашко-Майструк, О.
  Дана стаття присвячена дослідженням реального процесу поетапного утворення та розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах і конструкціях з позицій накопичення взаємних зміщень бетону і арматури. Підкреслено, що процес утворення нормальних тріщин в дійсності є багаторівневим та супроводжується поступовим порушенням взаємодії арматури з бетоном. Звернено увагу на те, що в більшості методик розрахунку тріщиностійкості залізобетонних елементів і конструкцій гіпотеза Томаса знаходить декларативне, а не реальне застосування. Наведено критичний аналіз останніх досліджень, присвячених розробці методів та способів розрахунку ширини розкриття тріщин в залізобетонних елементах за їх багаторівневого утворення. При цьому особлива увага приділена способам моделювання процесів зчеплення арматури з бетоном. Аналізується обґрунтованість та правомірність використання в розрахунках лінійного зв’язку між середніми напруженнями зчеплення арматури з бетоном та середніми значеннями нормальних напружень в арматурному стержні на всьому діапазоні деформування залізобетонного елемента. Окреслено найважливіші завдання, які необхідно вирішити в ході експериментальних досліджень, щоб виявити реальний вплив зусиль та середніх напружень зчеплення арматури з бетоном на крок та ширину розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах. Наведені програма та методика експериментальних досліджень, конструкція дослідних зразків та установок, основні характеристики бетону і арматури, використаних для їх виготовлення. Висвітлені основні результати випробування призмових елементів та залізобетонних балок. Виконано порівняння експериментальних значень досліджуваних параметрів з результатами теоретичних розрахунків. Наведені найважливіші висновки з проведених досліджень та означені їх подальші перспективи. Ключові слова. Залізобетон, елементи, зчеплення, арматура, тріщини, крок, ширина
 • Документ
  Проект бетонної каное, армованої композитною арматурою
  (КНУБА, 2019) Журавський, О. Д.; Тимощук, В.; Журавський, Д.
  Для участі у міжнародних змагань на бетонних каное серед студентів на кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій КНУБА була запроектована та виготовлена бетонна каное, армована композитною арматурою. Конструкція каное була змодельована та розрахована у ПК «ЛІРА- САПР».
 • Документ
  Оцінка міцності закріплення і обгрунтування способу наклеювання та анкерування композитної стрічки на бетон
  (КНУБА, 2018) Панченко, О. В.; Журавський, О. Д.
  У статті наведено результати експериментальних досліджень міцності закріплення композиційної стрічки на бетон при статичних та циклічних розягуючих навантаженнях.
 • Документ
  Міцність та тріщиностійкість двохосно попередньо-напружених сталефібробетонних плит при поперечному згині
  (КНУБА, 2017) Журавський, О. Д.; Горобець, А. М.
  У статті наведено результати експериментальних досліджень міцності і тріщиностійкості сталефібробетонних двоосно обтиснутих плит.
 • Документ
  Міцність і тріщиностійкість згинальний елементів з високоміцного бетону
  (КНУБА, 2017) Журавський, О. Д.; Куцик, О. В.
  Наведені результати експериментальних досліджень міцності та тріщиностійкості залізобетонних балок з високоміцного бетону та виконано порівняння їх з балками із звичайного бетону.
 • Документ
  Розрахунок плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою
  (КНУБА, 2017) Журавський, О. Д.; Тимощук, В. А.
  Подано результати теоретичних досліджень розрахунку плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою, в лінійній та нелінійній постановці задач, виконано порівняння результатів двох варіантів розрахунку.