Вибрані статті з наукових збірників

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/27

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 999
 • Документ
  Вітчизняний досвід проектування водно-туристичних комплексів
  (КНУБА, 2003-04) Ніканоров С. О.
  В статті розглянутий вітчизняний досвід архітектурного проектування та історії формування водно-туристичних комплексів .
 • Документ
  Системний аналіз різних конструктивних схем віброударних машин для ущільнення
  (КНУБА, 2008) Назаренко, І. І.; Свідерський, А. Т.; Дєдов, О. П.
  Ущільнення будівельних сумішей у стиснених умовах та важкодоступних місцях будівництва як і раніше залишається серйозною проблемою. Від якості ущільнення ґрунту залежить надійність та довговічність закінчених об'єктів, а надалі і витрати коштів на їх експлуатацію та ремонт. Різноманітність ґрунтів та відмінність технологічних умов проведення ґрунтоущільнюючих робіт значно утруднює обґрунтування та вибір раціональної конструктивної схеми, перешкоджає створенню універсального та досконалого у всіх відношеннях обладнання. Саме тому створення нових будівельних, ущільнюючих машин та дослідження їх динаміки залишається актуальним і на сьогодні.
 • Документ
  Дослідження впливу маси матеріалу на ситі вібраційного грохоту
  (КНУБА, 2008) Орищенко, С. В.
  В даній роботі отримані теоретичні залежності, які обґрунтовують зв'язок загальних технологічних параметрів віброгрохота і технологічних параметрів матеріалу, що дозволяє у подальшому розробити загальну концепцію теорії грохочення, покладаючись на аналіз матриці розташування зерен на поверхні сита.
 • Документ
  Синтез робочої характеристики пружних елементів машин роликового формування
  (КНУБА, 2008) Гарнець, В. М.; Човнюк, Ю. В.; Приходько, Я. С.
  Роликове формування плитних конструкцій забезпечується шляхом сполучення зворотно-поступального руху масивного робочого візка з роликами і форми, в якій послідовно формується виріб. При здійсненні кожного циклу візок при зміні напрямку руху проходить через зону, у якій відбувається немиттєва зміна вектору швидкості руху на протилежний. Для зменшення енергетичних втрат та впливу знакозмінних навантажень на конструкцію машини в цілому передбачено встановлення на несучому порталі пружних елементів. Такі елементи повинні забезпечувати швидкий вихід на сталий режим руху при зміні його напрямку. Тобто зміною прискорення візка на досить короткій ділянці шляху візка можна знехтувати і вважати у подальшому швидкість постійною.
 • Документ
  Розрахунок об’єму заповнення бетонозмішувача
  (КНУБА, 2008) Горда, О. В.; Пузько, О. О.; Цюцюра, М. І.; Кобижський, М. Г.
  В даній роботі наведений розв‘язок однієї із задач визначення об‘єму складної фігури, яка є композицією декількох геометричних тіл і має велике прикладне значення.
 • Документ
  Фільтрація зображень дефекту типу „тріщина” в оптичному діапазоні web-камер
  (КНУБА, 2008) Горда, О. В.
  Дефекти структури є причиною браку та деградації параметрів і характеристик будівельних машин, обладнання та споруд. Тому однією з найважливіщих задач є їх найшвидше та повніше виявлення. Цього можна досягти шляхом застосування різноманітних методів діагностування, підвищенням чутливості, інформативності та підвищенням точності старих, а також розробкою нових методів реєстрації та надійної ідентифікації дефектів із залученням можливостей, які надають сучасні комп‘ютерні технології.
 • Документ
  Сануючі штукатурки в реставрації пам’яток архітектури
  (КНУБА, 2008) Лівінський, О. М.; Стоян, О. В.
  Збереження пам‘яток завжди було питанням складним, тому вирішувати ці питання повинні лише фахівці технологи, що мають відповідну кваліфікацію та досвід, який підтверджений необхідними знаннями. Ці знання повинні стосуватися не тільки дотримання технології використання матеріалів, але й чіткому розумінні проблеми в цілому. Одним з пріоритетних напрямків в санації пам'яток є їх захист від дії шкідливих зовнішніх факторів. Захисні матеріали повинні створювати сприятливий мікроклімат для пам'ятки і в той же час бути непомітними, але й довговічними. Особливе місце серед них займають сануючі матеріали і технології.
 • Документ
  Багатостадійна інжинірингова модель організації взаємодії провідного виконавця із замовником
  (КНУБА, 2008) Тугай, О. А.
  Подана в роботі модель є відповіддю на потребу принципової зміни ролі генпідрядника - від організацій по виконанню переважного обсягу БМР – до юридичної особи, відповідальної перед інвестором за раціональність управління ресурсами замовника та ритмічність виконання робіт по об’єкту в межах укладеної з замовником угоди. Модель відображає євроінтеграційні прагнення України та трансформаційні процеси в будівельній галузі України.
 • Документ
  Організаційно-технологічна модель моніторингу динаміки ліквідності активів будівельного проекту в процесі підготовки та спорудження об’єктів
  (КНУБА, 2008) Лагутін, Г. В.
  Робота присвячена розробці моделей прийняття рішень з оцінки та вибору альтернатив процесу організації будівництва на новій багатокритеріальній основі, що забезпечує задовільні для організації-інвестора вимоги платоспроможності, ліквідності активів та прибутковості будівельних проектів в процесі їх впровадження.
 • Документ
  Структурно-продуктовое планирование девелоперских проектов
  (КНУСА, 2008) Лисицын, А. Б.
  Бурный ростр рынка недвижимости в последнее время привел к росту количества девелопреских компаний, поскольку их деятельность приводила к получению сверхприбылей, что обеспечивало их устойчивое существование и развитие. Потому такие компании очень легко приводили в жизнь лозунг «получение прибыли от вложения капитала через производство новой продукции – строительство объектов недвижимости». Но в условиях кризиса эта формула перестала работать. Девелоперы начали ощущать нехватку средств, останавливать проекты, сокращать сотрудников, продавать часть активов. Такая ситуация потребовала поиска новой организации управления девелопментом. Организации, которая бы характеризовалась разумной экономичностью в финансовом и ресурсном управлении, осторожностью в принятии решений и четкостью в их исполнении. А это потребовало создания нового научно-методического базиса управления девелоперскими проектами в условиях кризиса.