Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Критичний аналіз технологічної схеми очищення і використання стічних вод на птахівничих комплексах
  (КНУБА, 2013) Кулаківський, С. В.; Поберезніченко, О. Ю.
  Проаналізовано технологічну схему роботи очисних каналізаційних споруд Гаврилівського птахівничого комплексу та господарсько-побутових стічних вод с. Гаврилівка. Запропоновано шляхи інтенсифікації роботи споруд та впровадження замкненого водокористування. Проанализирована технологическую схему работы очистных канализационных сооружений Гавриловскогоптицекомплекса и хозяйственно-бытовых сточных вод с.Гавриловка. Предложены пути интенсификации работы сооружений и внедрения замкнутого водопользования. Process flow scheme for sewage treatment plant “Havrylivski poultry production unit” has been analysed as well as domestic waste water in Havrylivka village. The ways to intensify facilities operation and implementation of closed-loop water consumption have been offered.
 • Документ
  Проблеми водопостачання та водовідведення у невеликих сільських об’єднаних територіальних громадах
  (КНУБА, 2017) Шевченко, Т. О.
  Розглянуто проблеми функціонування систем водопостачання та водовідведення у невеликих населених пунктах, які об’єднуються у територіальні громади, на прикладі Чкаловської об’єднаної територіальної громади Чугуївського району Харківської області.
 • Документ
  Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів
  (КНУБА, 2017) Колодько, А. О.; Кочетов, Г. М.; Самченко, Д. М.; Пасько, А. В.
  Встановлено доцільність використання як очищеної води, так і осадів переробки промислових стічних вод методом феритизації у складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено кінетику вилуговування іонів важких металів і доведено їх надійну фіксацію у структурі лужних цементів.
 • Документ
  Підвищення ефективності керування мулової суміші в аеротенках шляхом використання низьконапірного аератора
  (КНУБА, 2017) Саблій, Л. А.; Кононцев, С. В.; Коренчук, М. С.
  Проведено випробування роботи аераційно-окиснювальної установки роторного типу з різними конструкціями аераторів-окиснювачів і з різними режимами з використанням активного мулу та стічної води з Бортницької станції аерації. Наведено результати якісного та кількісного аналізів активного мулу до та після обробки в установці (муловий індекс, мікроскопування). Виявлено параметри, за яких активний мул функціонує в задовільному режимі. Встановлено ефективність насичення мулової суміші киснем повітря.
 • Документ
  Гидродинамический режим жидкости в биореакторе
  (КНУБА, 2017) Вырлан, В. А.
  Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований гидродинамического режима жидкости в биореакторе с комбинированным биоценозом. Для оценки гидродинамического режима применен метод импульсной реакции с использованием соли NaCl. Отмечено, что максимальная концентрация трассера (NaCl) в течение короткого времени составляет около 30% в условиях аэрации воды и перемешивании с помощью смесителя.
 • Документ
  Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів
  (КНУБА, 2017) Василенко, О. А.; Василенко, Л. О.
  Здійснена загальна характеристика промивних стічних вод гальванічних виробництв. Наведений аналіз існуючих методів очистки промивних стічних вод, які містять іони важких металів. Зроблена порівняльна характеристика та наведені недоліки цих методів. Розглянут метод гальванокоагуляцйї Запропонований інженерний розрахунок промислового фільтру для очищення стічних вод від іонів важких металів, в якому відбувається процес гальванокоагуляції.
 • Документ
  Определение рациональных параметров аэротенковвытеснителей с прикрепленным биоценозом и учетом кислородного режима
  (КНУБА, 2017) Айрапетян, Т. С.
  Разработана двухуровневая математическая модель биологической очистки в аэротенках-вытеснителях с прикрепленным биоценозом. В модели учитывается степень обеспечения процесса кислородом. Скорость окисления органических загрязнений и потребления кислорода взвешенным и прикрепленным биоценозом описывается уравнением Моно. Представлены результаты теоретических исследований, в которых изучено влияние кислородного режима, а также расположения и распределения элементов с прикрепленным биоценозом на эффективность очистки.
 • Документ
  Інтенсифікація біологічного очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини
  (КНУБА, 2015) Россінський, В. М.; Саблій, Л. А.
  В статті приведено шляхи удосконалення існуючих технологій очищення стічних вод, що містять поверхнево-активні речовини. Наведені результати експериментальних досліджень з впливу поверхнево-активних речовин на кінетику розділення мулової суміші та муловий індекс.
 • Документ
  Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі
  (КНУБА, 2016) Ткаченко, Т. М.
  Важливими екологічним і економічним перевагами зелених покрівель в сучасних урбоценозах є: зменшення кількості стічних вод за рахунок випаровування і вбирання вологи рослинами; поліпшення якості стічних вод за рахунок природної фільтрації; зменшення навантаження на зливові каналізації за рахунок зниження швидкості водного потоку. Очищена дощова вода з зелених покрівель може збиратися в резервуари і використовуватися для технічних потреб. Наведено розрахунок обсягу резервуара для зберігання дощової води, зібраної з інтенсивної плоскої покрівлі на південному сході України за німецькою методикою Wilo.