Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Важливими екологічним і економічним перевагами зелених покрівель в сучасних урбоценозах є: зменшення кількості стічних вод за рахунок випаровування і вбирання вологи рослинами; поліпшення якості стічних вод за рахунок природної фільтрації; зменшення навантаження на зливові каналізації за рахунок зниження швидкості водного потоку. Очищена дощова вода з зелених покрівель може збиратися в резервуари і використовуватися для технічних потреб. Наведено розрахунок обсягу резервуара для зберігання дощової води, зібраної з інтенсивної плоскої покрівлі на південному сході України за німецькою методикою Wilo.
Опис
Ключові слова
зелена покрівля, стічні води, очищена дощова вода, розрахунок об'єму резервуара, зеленая кровля, сточные воды, очищенная дождевая вода, расчет объема резервуара, green roofing, waste water, purified rainwater, the calculation of the volume of the tank
Бібліографічний опис
Ткаченко Т. М. Зелені покрівлі як ресурс дощової води в сучасному урбоценозі / Т. М. Ткаченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 364-369. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання