Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Встановлено доцільність використання як очищеної води, так і осадів переробки промислових стічних вод методом феритизації у складі лужних цементів загальнобудівельного призначення. Досліджено кінетику вилуговування іонів важких металів і доведено їх надійну фіксацію у структурі лужних цементів.
Опис
Ключові слова
стічні води, феритизація, осади, лужний цемент, вилуговування, сточные воды, ферритизация, осадки, щелочной цемент, выщелачивания, wastewater, ferritization, sediments, alkaline cement, leaching, кафедра водопостачання та водовідведення
Бібліографічний опис
Вивчення стійкості відходів очистки стічних вод у складі лужних цементів / А. О. Колодько, Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, А. В. Пасько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 180-186. – Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання