Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Василенко, О. А.
Василенко, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Здійснена загальна характеристика промивних стічних вод гальванічних виробництв. Наведений аналіз існуючих методів очистки промивних стічних вод, які містять іони важких металів. Зроблена порівняльна характеристика та наведені недоліки цих методів. Розглянут метод гальванокоагуляцйї Запропонований інженерний розрахунок промислового фільтру для очищення стічних вод від іонів важких металів, в якому відбувається процес гальванокоагуляції.

Опис

Ключові слова

стічні води, іони важких металів, гальванокоагуляція, фільтр, завантаження, сточные воды, ионы тяжелых металлов, гальванокоагуляция, фильтр, загрузка, wastewater, heavy metal ions, galvanokoagulyatsii, filter loading

Бібліографічний опис

Василенко О. А. Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів / О. А. Василенко, Л. О. Василенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 48-52. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset