Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Здійснена загальна характеристика промивних стічних вод гальванічних виробництв. Наведений аналіз існуючих методів очистки промивних стічних вод, які містять іони важких металів. Зроблена порівняльна характеристика та наведені недоліки цих методів. Розглянут метод гальванокоагуляцйї Запропонований інженерний розрахунок промислового фільтру для очищення стічних вод від іонів важких металів, в якому відбувається процес гальванокоагуляції.
Опис
Ключові слова
стічні води, іони важких металів, гальванокоагуляція, фільтр, завантаження, сточные воды, ионы тяжелых металлов, гальванокоагуляция, фильтр, загрузка, wastewater, heavy metal ions, galvanokoagulyatsii, filter loading
Бібліографічний опис
Василенко О. А. Гальванокоагуляція як універсальний метод очищення стічних вод від іонів важких металів / О. А. Василенко, Л. О. Василенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 48-52. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання