Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки

Постійне посилання на фондhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/247

Переглянути

Результат пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Визначення сорбціїної здатност іоніту при вилученні іонів міді з води
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Іванов, В. П.; Камаєв, В. С.; Марущак, Ю. А.
  Приведено результати досліджень по впливу іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 на прикладі іонів міді з розчинів у дистильованій та водопровідній воді. Встановлено залежність ємності іоніту по іонах міді від концентрації розчинів і від співвідношення концентрації іонів міді та іонів жорсткості. Визначено залежність рН середовища та лужності води, пропущеної через іоніт, від форми, об'єму іоніту та витрати води. Показана ефективна десорбція іонів міді в кислому середовищі.
 • Документ
  Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію
  (КНУБА, 2017) Гомеля, М. Д.; Терещенко, О. М.; Мельниченко, Є. В.
  Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію і водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу. Показано, що використання фероціаніду калію для модифікації полікатіоніта збільшує ступінь вилучення йонів міді.
 • Документ
  Ефективність застосування катіоніту КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води в присутності іонів жорсткості
  (КНУБА, 2016) Малін, В. П.; Гомеля, М. Д.; Галімова, В. М.
  Показано, що в статичних умовах при концентрації міді від 1 до 30 мг/дм3 вилучення міді проходить неефективно як з дистильованої так і з водопровідної води. Підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто в динамічних умовах. Десорбція іонів міді розчинами соляної кислоти в статичних умовах була низькою. В динамічних умовах досягнуто практично повної десорбції іонів міді розчинами соляної кислоти.
 • Документ
  Захист водойм від забруднення іонами міді при скиді промислових стічних вод
  (КНУБА, 2016) Трохименко, Г. Г.; Трус, І. М.; Гомеля, М. Д.
  Приведено результати досліджень зі стабілізаційної обробки води для підживлення водооборотних систем охолодження іонообмінним методом. Показано, що підживлення систем охолодження пом’якшеною водою дозволить впровадити безстічні водоциркуляційні системи охолодження, що забезпечить надійний захист водойм від забруднення іонами міді стічними водами електростанцій.
 • Документ
  Концентрування іонів міді та визначення ефективності десорбції з катіонітів в динамічних умовах
  (КНУБА, 2016) Гомеля, М. Д.; Малін, В. П.; Галімова, В. М.
  Приведено результати досліджень по визначенню ефективності катіоніту DOWEX-MAK-3 та КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води за їх низьких концентрацій. Суттєвого підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто при використанні іоніту в кислій та сольовій формі. Показано, що десорбція іонів міді ефективно проходить в кислому середовищі і практично не відбувається при обробці іоніту сольовим розчином.
 • Документ
  Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флокуляції
  (КНУБА, 2016) Гомеля, М. Д.; Терещенко, О. М.; Мельниченко, Є. В.
  Приведено результати досліджень по визначенню оптимальних умов застосування методів осадження для очистки стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніда калію та водорозчинного поліелектроліту. Показано, що флокуляція забезпечує підвищення ступеню вилучення йонів міді для очистки стічних вод.