Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гомеля, М. Д.
Терещенко, О. М.
Мельниченко, Є. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено результати досліджень щодо визначення оптимальних умов застосування методу комплексоутворення / ультрафільтрації для очищення стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніду калію і водорозчинного поліелектроліту. Експериментально доведено ефективність даного методу. Показано, що використання фероціаніду калію для модифікації полікатіоніта збільшує ступінь вилучення йонів міді.

Опис

Ключові слова

важкі метали, гексаціаноферат калія, флокуляція, мідь, комплексоутворення, ультрафільтрація, тяжелые металлы, гексацианоферрат калия, флокуляция, медь, комплексообразование, ультрафильтрация, heavy metals, potassium ferrocyanide, flocculation, copper, complexation, ultrafiltration

Бібліографічний опис

Гомеля М. Д. Спосіб очистки стічних вод від іонів міді з використанням водорозчинного поліелектроліту та фероціаніду калію / М. Д. Гомеля, О. М. Терещенко, Є. В. Мельниченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 99-103. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset