Визначення сорбціїної здатност іоніту при вилученні іонів міді з води

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гомеля, М. Д.
Іванов, В. П.
Камаєв, В. С.
Марущак, Ю. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Приведено результати досліджень по впливу іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 на прикладі іонів міді з розчинів у дистильованій та водопровідній воді. Встановлено залежність ємності іоніту по іонах міді від концентрації розчинів і від співвідношення концентрації іонів міді та іонів жорсткості. Визначено залежність рН середовища та лужності води, пропущеної через іоніт, від форми, об'єму іоніту та витрати води. Показана ефективна десорбція іонів міді в кислому середовищі.
Опис
Ключові слова
важкі метали, іонний обмін, сорбція, обмінна ємність іоніту, регенерація, концентрування, тяжелые металлы, ионный обмен, сорбция, обменная емкость ионита, регенерация, концентрирование, heavy metals, ion exchange, adsorption, exchange capacity of the resin, regeneration, concentration
Бібліографічний опис
Визначення сорбціїної здатност іоніту при вилученні іонів міді з води / М. Д. Гомеля, В. П. Іванов, В. С. Камаєв, Ю. А. Марущак // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 84-91. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання