Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флокуляції

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гомеля, М. Д.
Терещенко, О. М.
Мельниченко, Є. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Приведено результати досліджень по визначенню оптимальних умов застосування методів осадження для очистки стічних вод від важкого металу міді з використанням фероціаніда калію та водорозчинного поліелектроліту. Показано, що флокуляція забезпечує підвищення ступеню вилучення йонів міді для очистки стічних вод.

Опис

Ключові слова

важкі метали, гексаціаноферат калія, флокуляція, мідь, комплексоутворення, тяжелые металлы, гексацианоферрат калия, флокуляция, медь, комплексообразование, heavy metals, potassium ferrocyanide, flocculation, copper, complexation

Бібліографічний опис

Гомеля М. Д. Очистка стічних вод від іонів міді методом комплексоутворення та флокуляції / М. Д. Гомеля, О. М. Терещенко, Є. В. Мельниченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 85-89. – Бібліогр. : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced