Концентрування іонів міді та визначення ефективності десорбції з катіонітів в динамічних умовах

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гомеля, М. Д.
Малін, В. П.
Галімова, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Приведено результати досліджень по визначенню ефективності катіоніту DOWEX-MAK-3 та КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води за їх низьких концентрацій. Суттєвого підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто при використанні іоніту в кислій та сольовій формі. Показано, що десорбція іонів міді ефективно проходить в кислому середовищі і практично не відбувається при обробці іоніту сольовим розчином.

Опис

Ключові слова

катіоніт, важкі метали, сорбція, обмінна ємність іоніту, регенерація, концентрування, катионит, тяжелые металлы, сорбция, обменная емкость ионита, регенерация, концентрирования, cation exchanger, heavy metals, sorption, exchange capacity of the resin regeneration, concentration

Бібліографічний опис

Гомеля М. Д. Концентрування іонів міді та визначення ефективності десорбції з катіонітів в динамічних умовах / М. Д. Гомеля, В. П. Малін, В. М. Галімова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 78-84. – Бібліогр. : 2 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset