Концентрування іонів міді та визначення ефективності десорбції з катіонітів в динамічних умовах

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Приведено результати досліджень по визначенню ефективності катіоніту DOWEX-MAK-3 та КУ-2-8 при вилученні іонів міді з води за їх низьких концентрацій. Суттєвого підвищення ефективності вилучення іонів міді досягнуто при використанні іоніту в кислій та сольовій формі. Показано, що десорбція іонів міді ефективно проходить в кислому середовищі і практично не відбувається при обробці іоніту сольовим розчином.
Опис
Ключові слова
катіоніт, важкі метали, сорбція, обмінна ємність іоніту, регенерація, концентрування, катионит, тяжелые металлы, сорбция, обменная емкость ионита, регенерация, концентрирования, cation exchanger, heavy metals, sorption, exchange capacity of the resin regeneration, concentration
Бібліографічний опис
Гомеля М. Д. Концентрування іонів міді та визначення ефективності десорбції з катіонітів в динамічних умовах / М. Д. Гомеля, В. П. Малін, В. М. Галімова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 78-84. – Бібліогр. : 2 назв.
Зібрання