Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Аналіз застосування моделей і методів проектного підходу до управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури
  (КНУБА, 2018) Шкуро, Максим Юрійович
  Означено проблему підвищення ефективності муніципальної інфраструктури. Показано, що для цього доцільно використовувати проектний підхід. Виділено суттєві вимоги до побудови системи ефективного енергетичного менеджменту на муніципальному рівні. Проаналізовано наукові роботи щодо управління проектами підвищення енергоефективності. Проведено аналіз стандартів і кращої практики управління проектами за різними рівнями та аспектами управління щодо їх застосування в проектах забезпечення та підвищення енергоефективності. Виділено рівні управління – організаційний рівень, рівень проектного управління, рівень оцінки професійних здібностей менеджера проекту, рівень кращих практик. При розгляді організаційного рівня проаналізовано стандарти: OPM3, IPMA OCB, P3M3, P2M тощо. При розгляді проектного рівня проаналізовано стандарти: PMBoK, PRINCE2, ISO 21500:2012, “The APM Body of Knowledge”. При розгляді рівня оцінки професійних здібностей керівника проекту проаналізовано стандарти PMCDF та IPMA ICB 4.0. Також виділені кращі практики щодо методів управління та оцінки проектів, портфелів і програм. За результатами аналізу визначено складові стандартів, які доцільно використовувати в проектах забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури.
 • Документ
  Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами
  (КНУБА, 2018) Тесля, Юрій Миколайович; Кубявка, Любов Богданівна
  Практика застосування проектного управління стрімко розширюється, оскільки проекти стають невід'ємною складовою діяльності компаній як проектно-орієнтованих, що використовують системний підхід до управління проектами, так і тих, яким раніше не притаманна була така діяльність. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, а також працівників своїм місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Тому з’являється необхідність оцінки рівня розвитку наявної системи управління проектами, результатом чого може бути виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення, шляхом застосування підходу системної динаміки.
 • Документ
  Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми
  (КНУБА, 2018) Кубявка, Любов Богданівна
  Досліджено негативні впливи динамічного оточення на проекти та програми. Виділено особливості та розглянуто впливи динамічного оточення на характеристики проектів та програм. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, працівників місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Отже з’являється необхідність оцінити рівень розвитку існуючої системи управління проектами, в результаті чого можливим є виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення шляхом застосування підходу системної динаміки. Охарактеризовано результати таких впливів. Сформульовано понятійний простір для формального управління негативними впливами на проекти та програми.