Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тесля, Юрій Миколайович
Кубявка, Любов Богданівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Практика застосування проектного управління стрімко розширюється, оскільки проекти стають невід'ємною складовою діяльності компаній як проектно-орієнтованих, що використовують системний підхід до управління проектами, так і тих, яким раніше не притаманна була така діяльність. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, а також працівників своїм місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Тому з’являється необхідність оцінки рівня розвитку наявної системи управління проектами, результатом чого може бути виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення, шляхом застосування підходу системної динаміки.

Опис

Ключові слова

управління проектами, системна динаміка, переваги підходу системної динаміки в управлінні проектами

Бібліографічний опис

Тесля Ю. М. Переваги застосування системної динаміки в управлінні проектами / Ю. М. Тесля, Л. Б. Кубявка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 75-81. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset