Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кубявка, Любов Богданівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено негативні впливи динамічного оточення на проекти та програми. Виділено особливості та розглянуто впливи динамічного оточення на характеристики проектів та програм. Більшість сучасних програм та проектів орієнтована на «результат» і не враховує життєві цінності учасників, що призводить до незадоволення замовників й отримувачів благ, працівників місцем та умовами роботи. Також спостерігається вузьконаправлений погляд на результати реалізації програм та проектів, тобто задоволення однієї потреби за рахунок втрати інших. Отже з’являється необхідність оцінити рівень розвитку існуючої системи управління проектами, в результаті чого можливим є виявлення проблем проектного менеджменту та розробка заходів щодо їх уникнення шляхом застосування підходу системної динаміки. Охарактеризовано результати таких впливів. Сформульовано понятійний простір для формального управління негативними впливами на проекти та програми.

Опис

Ключові слова

впливи, проект, програма, негативні впливи, динамічне оточення, управління проектами

Бібліографічний опис

Кубявка Л. Б. Застосування системної динаміки в управлінні негативними впливами динамічного оточення на проекти та програми / Л. Б. Кубявка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 44-50. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced