Вип. 33

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/359

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 3 з 3
 • Документ
  Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління
  (КНУБА, 2018) Савенко, Володимир Іванович; Доценко, Сергій Ілліч; Клюєва, Вікторія Василівна; Пальчик, Сергій Петрович
  Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно з міжнародними стандартами ISO 9001-2015, та моделі досконалості EFQM. Свідоме і добросовісне їх застосування, як показує досвід передових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450-500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM.
 • Документ
  Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва
  (КНУБА, 2018) Терентьєв, Олександр Олександрович; Шабала, Євгенія Євгенівна; Доля, Олена Вікторівна; Чередніченко, Данило Олегович
  Одним з напрямків, що базуються на експертній обробці даних, в реалізації комплексу задач з безпечної експлуатації будівель і споруд є методика побудови експертної оцінки обстеження технічного стану. При побудові експертної оцінки формується експертна група, яка після проведення попереднього огляду будівлі та визначення необхідних обсягів робіт, на другому етапі обстеження визначає дефекти та пошкодження основних конструктивних елементів будівлі. Перевага цього підходу полягає в завданні створення експертних методів та моделей оцінювання технічного стану; дослідженні інтелектуальної технології при реалізації інформаційної системи обстеження та оцінки технічного стану; проведення досліджень експертних систем. Розглянутий в статті підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. В сукупності з імовірнісними підходами та методами теорії інформації нечітких множин розглянутий підхід додає впевненості експерту (при обґрунтуванні необхідних рішень) про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.
 • Документ
  Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки
  (КНУБА, 2018) Красовська, Ганна Валеріївна; Ізмайлова, Ольга Василівна
  В умовах сьогодення суттєво зріс рівень терористичної й техногенної небезпеки для населення і територій України. Водночас експертами зазначається значне зростання альтернативних пропозицій інноваційних продуктів (ІП) техногенної безпеки. В процесі аналізу, оцінки та прогнозування динаміки впровадження та подальшого вдосконалення ІП необхідно розглядати та враховувати їх різноаспектні властивості. На сьогодні одним з найперспективніших напрямів у вирішенні питань аналізу слабкоструктурованих даних великого об’єму та раціонального використання інтуїції, досвіду і знань експертів у предметній області є системи підтримки прийняття рішень (СППР), що ґрунтуються на застосуванні сценарного аналізу та технологічного передбачення. Було проаналізовано існуючі підходи до створення динамічної СППР з оцінки інвестиційних проектів техногенної безпеки, запропоновано архітектуру такої системи. Значну увагу приділено засадам побудови системи керування базою моделей відкритого типу, яка дозволяє завантажувати в систему моделі, шукати та обирати адекватні моделі, проводити їх налаштування та інтеграцію в єдиний сценарій. Наведено результати практичної програмної реалізації запропонованого архітектурного рішення.