Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Терентьєв, Олександр Олександрович
Шабала, Євгенія Євгенівна
Доля, Олена Вікторівна
Чередніченко, Данило Олегович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Одним з напрямків, що базуються на експертній обробці даних, в реалізації комплексу задач з безпечної експлуатації будівель і споруд є методика побудови експертної оцінки обстеження технічного стану. При побудові експертної оцінки формується експертна група, яка після проведення попереднього огляду будівлі та визначення необхідних обсягів робіт, на другому етапі обстеження визначає дефекти та пошкодження основних конструктивних елементів будівлі. Перевага цього підходу полягає в завданні створення експертних методів та моделей оцінювання технічного стану; дослідженні інтелектуальної технології при реалізації інформаційної системи обстеження та оцінки технічного стану; проведення досліджень експертних систем. Розглянутий в статті підхід сприяє визначеності при розпізнаванні станів конструкцій будівель в умовах обмеженості та неточності вхідної інформації. В сукупності з імовірнісними підходами та методами теорії інформації нечітких множин розглянутий підхід додає впевненості експерту (при обґрунтуванні необхідних рішень) про ступінь та глибину інженерного втручання в систему з метою приведення її в нормальний технічний стан.
Опис
Ключові слова
експертна оцінка, відхилення оцінок, технічний стан, коефіцієнт впевненості, ранг, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Методологія створення експертної оцінки автоматизованої системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва / О. О. Терентьєв, Є. Є. Шабала, О. В. Доля, Д. О. Чередніченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 157-162. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання