Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління

Ескіз

Дата

2018

Автори

Савенко, Володимир Іванович
Доценко, Сергій Ілліч
Клюєва, Вікторія Василівна
Пальчик, Сергій Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ефективний розвиток систем управління є одним з найважливіших напрямів підвищення ресурсного потенціалу будівельних організацій. Існуючі засоби оцінки здебільшого базуються на кількох підходах. Тому головною проблемою є формування критерію оптимальності системи управління і закономірностей його використання в різних окремих задачах. А для оцінювання ефективності процесу функціонування будь-якої системи управління і відповідності її стану сучасним вимогам потрібно мати узагальнений критерій. Випробувані на практиці методи довели ефективність успішного функціонування будь-яких сучасних систем управління будівництвом, до діяльності яких залучена людина. Такими методами є науковий менеджмент організації, системи управління якістю, згідно з міжнародними стандартами ISO 9001-2015, та моделі досконалості EFQM. Свідоме і добросовісне їх застосування, як показує досвід передових підприємств, дозволяє підняти рівень ділової досконалості до рівня 450-500 балів за 1000-бальною шкалою EFQM.

Опис

Ключові слова

ентропія, стохастичний характер діяльності, системи управління, економіко-математичні моделі, будівельні організації, потенціал, прибуток, штрафи, критерії, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної організації на базі раціонального управління / В. І. Савенко, С. І. Доценко, В. В. Клюєва, С. П. Пальчик // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 185 - 189. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset