Будівництво та цивільна інженерія

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1219

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Корозійностійкий облицювальний матеріал з серогіпсового композиту
  (УДУЗТ, 2021-11) Тарасевич, Віталій; Гасан, Юрій
  Ефективним способом підвищення водостійкості й покращення інших будівельно-технічних властивостей капілярно-пористих будівельних матеріалів, зокрема й на основі гіпсу, є їх просочення речовинами, здатними тверднути в поровому просторі цих матеріалів, що сприяє ущільненню структури й перешкоджає проникненню в них вологи.
 • Документ
  Модифікований ресурсоекономний штучний камінь для виробництва архітектурного декору і стінових виробів на основі гіпсової в'яжучої речовини
  (2020) Тарасевич, Віталій; Гасан, Юрій; Дроздова, Ольга
  В статті наведено результати досліджень модифікування штучного гіпсового каменю розробленим гідрофобізуючим хімічним розчином на основі полісульфіду кальцію та діоксиду титану. Наведено порівняльні показники водопоглинання вихідних і просочених розчином зразків. Досліджені характеристики вихідних матеріалів. Показано, що гідрофобізація розробленим хімічним розчином, залежно від кількості нанесених шарів чи часу просочення, має високі показники коефіцієнту розм’якшення виробів, який знаходиться в межах 0,6…0,82. The article presents the results of studies of modification of artificial gypsum stone developed by a hydrophobic chemical solution based on calcium polysulfide and titanium dioxide. The comparative indices of water absorption of the initial and impregnated samples are given. The characteristics of the starting materials are given. It is shown that the hydrophobization of the developed chemical solution, depending on the number of applied layers or the time of impregnation, has a high coefficient of softening of the products, which is in the range of 0.6...0.82. The dependence of the change in the weight of the samples and the depth of penetration of the solution in the structure of gypsum stone on the number of layers of the coating is shown. The depth of impregnation was determined by splitting the specimens. It is shown that the aggregate increases strength, and the aggregate is selected according to the purpose of the products: wall and architectural decoration elements.
 • Документ
  Особенности количественных измерений динамического модуля упругости вяжущих в процессе твердения
  (Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки й обладнання будівель і споруд '' ДНДІСТ '', 2001) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Скиба, Олег; Клименко, Василій
  На основании проведенных исследований установлено, что при наличии усадки или значительного расширения вяжущего исследование структурообразования резонансным методом должно производиться в пластичных кюветах. Вне зависимости от усадки использование кюветы требует обязательного учета ее упругих свойств. Объективное выделение этапов структурообразования целесообразно производить на основе кинетики не самого динамического модуля упругости, а скорости его изменения. Временная зависимость логарифмического декремента затухания также является важной характеристикой структуры образца.
 • Документ
  Гипсосодержащие композиты, модифицированные серой и золой
  (Київський інститут залізничного транспорту, 1998) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Дорошенко, Олександра; Кучерова, Галина; Азнаурян, Ірина; Бондаренко, Сергій
  У роботі викладені теоретичні основи модифікації гіпсовмісних матеріалів і виробів попелом-унос ТЕС і сіркою. Показано, що попіл направлено змінює масопереносні характеристики твердіючих гіпсовмісних систем, дозволяючи створювати оптимальні для просочення розплавом сірки матриці. Одержаний гіпсопопелосірковий композит відрізняється високою міцністю, водо- і корозійною стійкістю.
 • Документ
  Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості
  (Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки й обладнання будівель і споруд '' ДНДІСТ '', 2013) Червенко, Євген; Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій
  Досвід використання матеріалів на основі гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини (ГЦПВ) показує, що незважаючи на їх підвищену, порівняно з гіпсом, водостійкість, досить часто трапляються випадки руйнування таких матеріалів під час експлуатації. Це пов’язано з виникненням в структурі штучного каменю деструктивних процесів внаслідок пізнього утворення етрингіту та можливої його карбонізації з утворенням таумаситу, які обумовлюють міжкристалічний тиск, призводять до виникнення тріщин та руйнування виробу. Внаслідок відсутності сталих методів визначення водостійкості не завжди можливе об’єктивне її визначення з урахуванням тривалої експлуатації виробів. Все це обмежує повноцінне використання таких в’яжучих речовин у будівництві.
 • Документ
  Специальный облицовочный строительный материал на основе гипса, модифицированного золой и серой
  (Луцький национальний технічний університет, 2018) Гасан, Юрій; Тарасевич, Віталій; Дроздова, Ольга
  В роботі розглянуті питання отримання композиційного матеріалу на основі гіпсу і сірки з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Встановлено закономірності просочення гіпсозольної матриці розплавом сірки з урахуванням капілярно-пористої структури гіпсозольного каменю і фізико-технічних властивостей сірки. Аналіз результатів показує, що міцність просочених сіркою зразків підвищується зі збільшенням ступеню заповнення нею пор. Так, при збільшенні відносного вмісту сірки (v = Us / Usmax) з 0,30 до 0,90 межа міцності при стиску підвищується з 10,1 до 42 МПа. Встановлено, що водостійкість просочених зразків істотно залежить від ступеню просочення і кількості золи-винесення, встановлено, що гіпсові і гіпсозольні зразки, просочені розплавом сірки, мають коефіцієнт хімічної стійкості не менше 0,7, це дозволяє віднести їх до хімічно стійких.