Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості

Ескіз

Дата

2013

Автори

Червенко, Євген
Гасан, Юрій
Тарасевич, Віталій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Державний науково-дослідний інститут санітарної техніки й обладнання будівель і споруд '' ДНДІСТ ''

Анотація

Досвід використання матеріалів на основі гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини (ГЦПВ) показує, що незважаючи на їх підвищену, порівняно з гіпсом, водостійкість, досить часто трапляються випадки руйнування таких матеріалів під час експлуатації. Це пов’язано з виникненням в структурі штучного каменю деструктивних процесів внаслідок пізнього утворення етрингіту та можливої його карбонізації з утворенням таумаситу, які обумовлюють міжкристалічний тиск, призводять до виникнення тріщин та руйнування виробу. Внаслідок відсутності сталих методів визначення водостійкості не завжди можливе об’єктивне її визначення з урахуванням тривалої експлуатації виробів. Все це обмежує повноцінне використання таких в’яжучих речовин у будівництві.

Опис

Ключові слова

гіпс, зола, водостійкість, гіпсоцементнопуцоланове в'яжуче

Бібліографічний опис

Червенко Є. М. Дослідження процесів структуроутворення штучного каменю на основі модифікованої гіпсоцементнопуцоланової в’яжучої речовини та їх врахування при уточненні методики визначення водостійкості / Є. М. Червенко , Ю. Г. Гасан , В. І. Тарасевич // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка .- Київ, 2013. - № 48 - С. 51-59.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset