Вип. 81

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/114

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Плавучі засоби для розробки підводних грунтів
  (КНУБА, 2013) Сукач, М. К.
  Представлено вітчизняні та закордонні плавучі машини для видобування мулистих ґрунтів з-під води. Розглянуто конструкції та принцип дії землевсмоктувальних установок, одночерпакових, грейферних і багаточерпакових земснарядів, інших плавучих засобів. Акцентовано увагу на особливостях їхньої роботи залежно від виду грунторозробного робочого органа,способів транспортування ґрунту із забою на поверхню, потужності та продуктивності установки, інших допоміжних засобів. Проаналізовано переважну область застосування плавучих ґрунторозробних машин.
 • Документ
  Розробка стенда для визначення номінальних тягових, штовхальних зусиль та ККД гідроциліндра
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Мельниченко, Б.
  В статті дано опис експериментальної установки для дослідження штовхального та тягового зусиль гідроциліндра, а також ККД його прямого і зворотного ходу. Розроблені робочі креслення та побудована 3D-моgель експериментальної установки. Визначені залежності коефіцієнта корисної дії прямого і зворотного хода гідроциліндрів різних розмірів за різних штовхальник та тягових зусиль, та різних тисках робочої рідини. Знайдено значення завантаження гідроциліндра за різних величинах висування його штока.
 • Документ
  Використання САПР "КОМПАС" для підготовки учбових проектів студентами за напрямом "будівництво"
  (КНУБА, 2013) Рашківський, В. П.; Соловей, Д. А.; Саушева, Л.; Козінський, Ю.
  В статті наведено алгоритм застосування комп'ютерної програми «КОМПАС» при автоматизації проектних робіт для розробки технологічної карти з механізації земляних робіт. Розглянуто застосування прикладних бібліотек, які входять в склад програмного дистрибутиву, що дозволяє значно скоротити строки при підготовці проектно-технічної документації.
 • Документ
  Методики розрахунку основних типів високошвидкісних робочих органів
  (КНУБА, 2013) Фомін, А. В.; Костенюк, О. О.; Тетерятник, Г.; Боковня, Г.
  Розглядаються основні тенденції розвитку сучасних високошвидкісних робочих органів. Проаналізовані найпоширеніші шляхи розвитку сучасної будівельної та землерийної техніки як у світі, так і в Україні. Представлені найвідоміші конструкції динамічних робочих органів, що були розроблені на базі колишнього КІБІ та конструкції нових робочих органів,що розроблялися протягом останніх років. Наведені методики розрахунку кінематичних,силових та експлуатаційних параметрів представлених робочих органів.
 • Документ
  Експериментальні дослідження конструкцій робочих органів скребкового грунтоприбирача траншейних безківшових екскаваторів
  (КНУБА, 2013) Горбатюк, Є. В.; Комоцька, С.
  У статті наведено основні етапи програми експериментальних досліджень конструкцій робочих органів скребкового ґрунтоприбирача траншейних безківшових екскаваторів. Детально описано конструкцію стенда для дослідження процесу різання ґрунту та приведена модель скребкового ґрунтоприбирача. Крім того, за залежностями з класичної теорії математичної статистики визначено мінімально необхідне число повторювань дослідів
 • Документ
  Пристрій для зачищення бетону фундаментів під технологічне обладнання
  (КНУБА, 2013) Абрашкевич, Ю.; Марченко, О.; Човнюк, О.
  В статті викладені результати Досліджень з питань підвищення ефективності робіт з монтажу та вивірки технологічного обладнання. Запропонована конструкція пристрою для зачистки бетонних фундаментів під підкладки. Застосування таких пристроїв збільшує площу контакту підкладки з бетоном, що дозволяє у розрахунках опорної площі приймати допустиме питоме навантаження у 1,5...2 рази більше ніж у випадку встановлення підкладок без обробки.
 • Документ
  Вплив теплових процесів на роботоздатність відрізних інструментів
  (КНУБА, 2013) Абрашкевич, Ю. Д.; Поліщук, А.
  В статті розглянуто та проаналізовано комплекс досліджень по визначенню головних факторів, що впливають на зносостійкість абразивних кругів.Визначено, що найбільший вплив на зносостійкість абразивних кругів здійснює тепло, яке проникає в глибину круга під час різання матеріалів. Наслідком цих досліджень є визначення методу зменшення кількості тепла за рахунок виготовлення інструменту з шороховатими поверхнями. Розроблено рекомендації щодо створення привідних машин для використання абразивних армованих кругів.