Вип. 81

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/114

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 11
 • Документ
  Плавучі засоби для розробки підводних грунтів
  (КНУБА, 2013) Сукач, М. К.
  Представлено вітчизняні та закордонні плавучі машини для видобування мулистих ґрунтів з-під води. Розглянуто конструкції та принцип дії землевсмоктувальних установок, одночерпакових, грейферних і багаточерпакових земснарядів, інших плавучих засобів. Акцентовано увагу на особливостях їхньої роботи залежно від виду грунторозробного робочого органа,способів транспортування ґрунту із забою на поверхню, потужності та продуктивності установки, інших допоміжних засобів. Проаналізовано переважну область застосування плавучих ґрунторозробних машин.
 • Документ
  Розробка стенда для визначення номінальних тягових, штовхальних зусиль та ККД гідроциліндра
  (КНУБА, 2013) Пелевін, Л. Є.; Мельниченко, Б.
  В статті дано опис експериментальної установки для дослідження штовхального та тягового зусиль гідроциліндра, а також ККД його прямого і зворотного ходу. Розроблені робочі креслення та побудована 3D-моgель експериментальної установки. Визначені залежності коефіцієнта корисної дії прямого і зворотного хода гідроциліндрів різних розмірів за різних штовхальник та тягових зусиль, та різних тисках робочої рідини. Знайдено значення завантаження гідроциліндра за різних величинах висування його штока.
 • Документ
  Використання САПР "КОМПАС" для підготовки учбових проектів студентами за напрямом "будівництво"
  (КНУБА, 2013) Рашківський, В. П.; Соловей, Д. А.; Саушева, Л.; Козінський, Ю.
  В статті наведено алгоритм застосування комп'ютерної програми «КОМПАС» при автоматизації проектних робіт для розробки технологічної карти з механізації земляних робіт. Розглянуто застосування прикладних бібліотек, які входять в склад програмного дистрибутиву, що дозволяє значно скоротити строки при підготовці проектно-технічної документації.
 • Документ
  Методики розрахунку основних типів високошвидкісних робочих органів
  (КНУБА, 2013) Фомін, А. В.; Костенюк, О. О.; Тетерятник, Г.; Боковня, Г.
  Розглядаються основні тенденції розвитку сучасних високошвидкісних робочих органів. Проаналізовані найпоширеніші шляхи розвитку сучасної будівельної та землерийної техніки як у світі, так і в Україні. Представлені найвідоміші конструкції динамічних робочих органів, що були розроблені на базі колишнього КІБІ та конструкції нових робочих органів,що розроблялися протягом останніх років. Наведені методики розрахунку кінематичних,силових та експлуатаційних параметрів представлених робочих органів.
 • Документ
  Експериментальні дослідження конструкцій робочих органів скребкового грунтоприбирача траншейних безківшових екскаваторів
  (КНУБА, 2013) Горбатюк, Є. В.; Комоцька, С.
  У статті наведено основні етапи програми експериментальних досліджень конструкцій робочих органів скребкового ґрунтоприбирача траншейних безківшових екскаваторів. Детально описано конструкцію стенда для дослідження процесу різання ґрунту та приведена модель скребкового ґрунтоприбирача. Крім того, за залежностями з класичної теорії математичної статистики визначено мінімально необхідне число повторювань дослідів
 • Документ
  Конструкційні наноматеріали - новий тип матеріалів з надзвичайними властивостями
  (КНУБА, 2013) Добровольський, О. Г.; Людвінська, Т.
  Описані особистості структур наноматеріалів, їхній вплив на властивості виробів, дана характеристика цих властивостей, показана сутність технологій виготовлення наноструктурних конструкційних деталей і наведено приклади застосування їх у машинобудуванні.
 • Документ
  Пристрій для зачищення бетону фундаментів під технологічне обладнання
  (КНУБА, 2013) Абрашкевич, Ю.; Марченко, О.; Човнюк, О.
  В статті викладені результати Досліджень з питань підвищення ефективності робіт з монтажу та вивірки технологічного обладнання. Запропонована конструкція пристрою для зачистки бетонних фундаментів під підкладки. Застосування таких пристроїв збільшує площу контакту підкладки з бетоном, що дозволяє у розрахунках опорної площі приймати допустиме питоме навантаження у 1,5...2 рази більше ніж у випадку встановлення підкладок без обробки.
 • Документ
  Дослідження процесу бокового розширення при роликовому формуванні
  (КНУБА, 2013) Зайченко, С.
  Розглянуто концепції та основні моделі процесу роликового формування будівельних сумішей з врахуванням можливості просторового відносного руху контактуючих точок оброблює мого середовища. Досліджено ефект бокового розширення будівельної суміші при роликовому формуванні, що дозволяє з більшою точністю визначити контактні тиски, які виникають при взаємодії роликових робочих органів з оброблюваним середовищем. Визначення контактних тисків дозволяє встановити основні енергосилові параметри роликових бетоноформуючих агрегатів для виробництва будівельних конструкцій.
 • Документ
  Пониження матеріалоємності землерийних машин на прикладі дослідження напруженого стану ланок типового розпушувача
  (КНУБА, 2013) Бажан, В.; Ловейкін, В.; Паламарчук, Д.
  В роботі наведено результати експериментального та аналітичного дослідження напруженого стану ланок серійного розпушувача ДП-26С. В результаті цих досліджень визначено величини і характер розподілу внутрішніх нормальних і тангенційних напружень в ланках балкової конструкції. На основі проведеного аналізу запропонована стрижнева конструкція навіски розпушувача з рівноміцни- ми ланками.
 • Документ
  Аналіз конструкцій розпушників активної дії
  (КНУБА, 2013) Мельниченко, Б.; Муляр, В.
  Проведено оглядовий аналіз існуючих видів розпушників активної дії. Розроблено власну конструкцію гідроприводу для динамічного руйнування ґрунту методом імпульсного відриву шматків ґрунту від масиву при заглибленні, виглибленні зуба та під час роботи розпушника, який дає змогу підвищити його продуктивність з одночасним спрощенням конструкції та зменшити енергоємність розробки ґрунту