Розробка стенда для визначення номінальних тягових, штовхальних зусиль та ККД гідроциліндра

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Пелевін, Л. Є.
Мельниченко, Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті дано опис експериментальної установки для дослідження штовхального та тягового зусиль гідроциліндра, а також ККД його прямого і зворотного ходу. Розроблені робочі креслення та побудована 3D-моgель експериментальної установки. Визначені залежності коефіцієнта корисної дії прямого і зворотного хода гідроциліндрів різних розмірів за різних штовхальник та тягових зусиль, та різних тисках робочої рідини. Знайдено значення завантаження гідроциліндра за різних величинах висування його штока.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, розпушник, гідроциліндр, гідропривід, заглиблення робочого органа, штовхальне та тягове зусилля, експериментальний стенд, рыхлитель, гидроцилиндр, гидропривод, углубление рабочего органа, толкательное и тяговое усилие, экспериментальный стенд, hydraulic cylinder, hydraulic drive, deepening the working body, the forward and reverse stroke, the experimental setup
Бібліографічний опис
Пелевін Л. Є. Розробка стенда для визначення номінальних тягових, штовхальних зусиль та ККД гідроциліндра / Л. Є. Пелевін, Б. Мельниченко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 81. – С. 96 - 100. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання