Плавучі засоби для розробки підводних грунтів

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено вітчизняні та закордонні плавучі машини для видобування мулистих ґрунтів з-під води. Розглянуто конструкції та принцип дії землевсмоктувальних установок, одночерпакових, грейферних і багаточерпакових земснарядів, інших плавучих засобів. Акцентовано увагу на особливостях їхньої роботи залежно від виду грунторозробного робочого органа,способів транспортування ґрунту із забою на поверхню, потужності та продуктивності установки, інших допоміжних засобів. Проаналізовано переважну область застосування плавучих ґрунторозробних машин.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, донний ґрунт, землевсмоктувач, одно-та багаточерпакоий земснаряд, транспортування ґрунту, донный грунт, землесос, одно- и много черпаковый земснаряд, транспортирование грунта, bottom soil dredger, single and multi scoop dredger, transporting soil
Бібліографічний опис
Сукач М. К. Плавучі засоби для розробки підводних грунтів / М. К. Сукач // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 81. – С. 55 – 62. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання