Педагогіка, дидактика, вища освіта

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1470

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 36
 • Документ
  Фізика в будівництві
  (К.: КНУБА, 2011) Азнаурян, Ірина Олександрівна; Клапченко, Василь Іванович; Бурдейна, Наталія Борисівна; Долгошей, Володимир Борисович; Пономаренко, Сергій Миколайович
  Розглянуто основні питання загального курсу фізики з розділів «Механіка», «Молекулярна фізика» та «Електрика і магнетизм». Особливу увагу приділено темам, які мають прикладне значення в професійній підготовці спеціалістів будівельної сфери. Покликаний стати для студентів надійним провідником від загальних фізичних знань до практичних завдань будівництва, починаючи зі стадії засвоєння загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Призначений для студентів вищих будівельних навчальних закладів всіх спеціальностей та форм навчання. Може бути корисний викладачам, які працюють в будівельних вузах.
 • Документ
  Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.
  (// Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]., 2015) Бурдейна, Наталія, Тетяна Петруньок
  Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі. У вищих будівельних навчальних закладах фізика, математика і хімія є основними фундаментальними дисциплінами у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Тому професійна спрямованість навчання фізики є актуальним питанням у фаховій підготовці інженера-будівельника.
 • Документ
  Створення системи задач з фізики для навчання студентів будівельних спеціальностей
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2016-08) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Навчання учнів розв’язування фізичних задач
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2015-02) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Надважкі хімічні елементи: історія відкриття
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2011-03) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Дидактичні умови реалізації задачного підходу до навчання фізики в ЗНЗ
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2013-02) Григорчук, Олександр Михайлович; Слюсаренко, Микола Анатолійович
  зроблено теоретико-методичний аналіз дидактичних умов реалізації задачного підходу до навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
 • Документ
  Урок розв’язування фізичних задач на будівельну тематику
  (Видавництво "ПЕДАГОГІЧНА ПРЕСА", 2011-01) Григорчук, Олександр Михайлович
 • Документ
  Формування мотивації навчальної діяльності студентів як складова підготовки фахівців будівельної галузі
  (ФОП Грінь Д. С., м. Херсон, 2012-09-14) Григорчук, Олександр Михайлович
  Розглянуто шляхи формування мотиваційної сфери навчальної діяльності студентів, передумови виникнення інтересу до навчання, методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності при постановці та розв'язування задач з фізики
 • Документ
  Розподіл змісту дисципліни «Фізика» за видами навчальних занять з метою оптимізації освітнього процесу.
  (збірник наукових праць. –К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 32 – 38 c., 2019) Петруньок, Т.Б.
  У закладах будівельної вищої освіти дисципліна «Фізика» викладається у 1-му та 2-му семестрах. При цьому кількість аудиторних годин, які відводяться на її вивчення, є об’єктивно недостатньою і призводить до значного збільшення обсягу навчального навантаження, що, у свою чергу, зумовлює значні ускладнення в опануванні студентами змісту курсу фізики, а також гальмує розв’язання тих об’єктивних проблем, які виникають в реалізації освітнього процесу при підготовці майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії.
 • Документ
  Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі.
  (Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т.Мартинюк]., 2015) Бурдейна, Наталія, Петруньок Тетяна
  Сьогодні, за нових соціально-економічних умов, підвищується роль інженера-будівельника. Сучасні роботодавці очікують від випускників вищих будівельних навчальних закладів вміння працювати самостійно на високому професійному рівні, реалізувати максимум своїх потенційних можливостей, приймати нетрадиційні креативні рішення. Виникає потреба не просто у висококваліфікованих архітекторах, інженерах-конструкторах, інженерах-технологах, інженерах-сантехніках та інженерах-електриках, економістах, екологах, а, насамперед, спеціалістах, що вміють не лише індивідуально, а й творчо підходити до питань проектування, моделювання, планування, дизайну, оздоблення, розроблення та використання високотехнологічних і екологічно чистих способів утилізації та перероблення відходів. Це вимагає високого рівня сформованості знань у професійній галузі.