Педагогіка, дидактика, вища освіта

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1470

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 59
 • Документ
  Методичні основи викладання навчальних дисциплін у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
  (Компринт, 2024) Чернишев, Денис Олегович; Почка, Костянтин Іванович; Корчова, Галина Леонідівна; Красильник Юрій Семенович; Руденко, Микола Васильович
  Розглянуто теоретичні аспекти викладання у професійній (професійно-технічній) освіті, систему професійної (професійно-технічної) освіти України. Визначено методичні основи, особливості та методичні рекомендації з проведення різних форм занять, самостійної підготовки та консультування в умовах закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Документ
  Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
  (Компринт, 2024-01-04) Чернишев, Денис Олегович; Почка, Костянтин Іванович; Корчова, Галина Леонідівна; Красильник Юрій Семенович; Руденко, Микола Васильович
  Окреслено сучасні підходи до методики проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Документ
  Застосунок «Xodo PDF Reader & Editor» як один з інструментів роботи викладача
  (КОМПРИНТ, 2023-11-16) Власова, Альона Юріївна; Григорчук, Олександр Михайлович
  У статті розглянуто критерії вибору інструментів для організації дистанційного навчання з урахуванням їх універсальності, показано основний інструментарій застосунку редактора Xodo в роботі викладача, що дозволяє здійснювати перегляд та навігацію файлів, робити примітки та коментарі, перетворювати файли із формату PDF у формат Word, PowerPoint і Excel і навпаки, ставити підписи, створювати та заповнювати форми, редагувати файли MS Office, мати повний доступ до всіх документів вашого пристрою та хмарного середовища.
 • Документ
  Personalized learning as a scientific and methodological problem in vocational education
  (КОМПРИНТ, 2024-01-04) Корчова Галина Леонідівна; Почка Костянтин Іванович
 • Документ
  Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні Теорії механізмів і машин в КНУБА
  (КОМПРИНТ, 2024-01-04) Почка Костянтин Іванович
  Розглянуто особливості організації самостійної роботи здобувачів освіти при вивченні освітньої компоненти "Теорія механізмів і машин" в Київському національному університеті будівництва і архітектури.
 • Документ
  Удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта»: інноваційний підхід
  (КОМПРИНТ, 2024-01-04) Почка Костянтин Іванович; Красильник Юрій Семенович
  На основі вивчення теоретико-методичної базису та практичної складової виокремлено основні вектори удосконалення освітніх програм за спеціальністю «Професійна освіта», які детермінуються професійними та освітніми стандартами, що базуються на компетентностях, їх оцінюванні, студентоцентрованості, відповідній інституційній структурі, вимогах ринку праці та соціальному партнерстві.
 • Документ
  Графічні задачі з фізики: питання класифікації
  (КОМПРИНТ, 2023-11-16) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Найко Віталій Андрійович
  У статті з'ясована роль класифікації фізичних задач, показано переваги графічного способу подання навчальної інформації перед іншими, що дозволяє проводити диференціювання й інтегрування, екстраполяцію та інтерполяцію, визначати екстремуми функції, наочно подавати результати сумісних вимірювань та здійснювати пошук оптимального рівняння зв’язку між фізичними величинами, будувати діаграми, епюри, проводити прості математичні обчислення із використанням номограм.
 • Документ
  Професійно орієнтована задача з фізики: аналіз змісту
  (Державний податковий університет, 2023-04-20) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Петруньок, Тетяна Броніславівна
  В статті розглянуто елементи аналізу змісту професійно орієнтованої задачі з фізики. З'ясовано важливість форм аналізу змісту задачі: короткого запису умов і вимог, а також схематичного зображення (малюнок, креслення, схема, графік) процесу або ситуації, описаних у задачі. Обґрунтовано використання системи контрольних запитань для аналізу змісту навчальної професійно орієнтованої задачі з фізики.
 • Документ
  Діяльність університетського освітнього омбудсмена в контексті розвитку особистісної суб’єктності здобувачів вищої освіти
  (Інститут вищої освіти НАПН України, 2023) Росинський, Андрій Валерійович
  Сучасні умови і реалії в Україні загострюють виклики та додатково актуалізують завдання, які ставляться до вищої освіти. Одним із таких викликів є якісне становлення суб’єктності особистості кожного здобувача вищої освіти, майбутнього фахівця, який буде здатен зробити свій внесок у відновлення і розбудову як окремої галузі, так і всієї країни. Цей виклик носить комплексний характер, адже його реалізація одночасно впливає не тільки на кожну окрему особистість і її майбутню галузь діяльності, але й на її поточне освітнє середовище: навчальний заклад та освітній процес. Означений вплив є однією з умов попередження негативних проявів у психіці та поведінці молоді й одночасно забезпечує якісну еволюційну трансформацію освітнього середовища на принципах колегіальності та студентоцентрованості.
 • Документ
  Професійно орієнтовані задачі з фізики: функціональний аспект
  (ЦФЕНД, 2023-03-21) Григорчук, Олександр Михайлович; Тарасевич, Віталій Іванович; Ромах, Марія Володимирівна
  У статті узагальнено досвід використання навчальних задач у процесі професійно орієнтованого навчання фізики студентів будівельних спеціальностей, що дозволило виявити та виокремити основні функції навчальних задач з фізики: пізнавальну, розвивальну та контролюючу функції фізичних задач, функцію реалізації єдності теорії і практики, функцію використання міжпредметних зв’язків та функції закріплення знань, формування практичних умінь і навичок, які забезпечуються змістово-діяльнісною, мотиваційною та ціннісно-вольовою компонентами.