Сервітутні права при здійсненні будівельної діяльності

Ескіз

Дата

2019

Автори

Матвійчук, Анастасія Олегівна
Халабуденко, Олег Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На сьогоднішній день питання, пов’язані з реалізацією прав на землю є досить актуальними. Земля є основним основним фактором, що забезпечує функціонування виробництва у сільському господарстві та при будівництві. Значна частина інтересів у сфері земельних відносин реалізується за допомогою таких правових інститутів як право власності на землю та право оренди землі. Необхідність створення інституту сервітутів викликана через те що певні земельні ділянки не мають всіх тих властивостей , що необхідні для задоволення потреб осіб. Для того щоб можна було користуватися цими ділянками виникає правова конструція користування чужим майном (сервітут)

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, сервітут, будівельна діяльність, земельні відносини, оренда землі, право власності на землю

Бібліографічний опис

Матвійчук А. О. Сервітутні права при здійсненні будівельної діяльності / А. О. Матвійчук, О. А. Халабуденко // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. – Ч.1. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 206 - 211. - Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset