Електрофізичне дослідження структуроутворення цементного в’яжучого з тонкомеленим наповнювачем

Анотація
Встановлені особливості кінетики електричного опору пояснюються на основі існуючих уявлень про формування структури в'яжучих і розглянутого ефекту зниження істинного водоцементного відношення в присутності наповнювача.
Опис
Ключові слова
гідратація, кінетика електричного опору, в'яжуче, структуроутворення, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Електрофізичне дослідження структуроутворення цементного в’яжучого з тонкомеленим наповнювачем / Г. Ю. Краснянський, В. І. Клапченко, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Ефективні технології в будівництві : програма та тези доповідей V Міжнародної наук.-техн. конф., Київ, 19 листопада 2020 р. /Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Ліра-К, 2020. - С. 151.