Оптимізація технології бетелів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Клапченко, Василь Іванович
Краснянський, Григорій Юхимович
Кузнецова, Ірина Олександрівна
Азнаурян, Ірина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Електропровідні бетони (бетели) набувають свого застосування в гідротехнічному, енергетичному і транспортному будівництві для захисту людей і електронного обладнання від електромагнітних полів. Оптимізація процесу виготовлення бетелівполягає, зокрема, в точному призначенні мінімальної кількості електропровідної добавки, необхідної для отримання матеріалу із заданою електропровідністю. В роботі на основі аналогії з теорією фазових переходів (гіпотези подібності) і теорії протікання отримані рівняння для розрахунку електропровідності бетелів при концентраціях електропровідних добавок нижчих за поріг протікання. Отримані співвідношення допомагають призначати концентрацію добавок у діапазоні 10 ‒ 20% за об’ємом, що забезпечує задану електропровідність матеріалу в межах 10-3 ‒ 10-2 (Ом·м)-1 .Для бетелів, що виготовляються методом пресування, розрахунки за пропонованою методикою дають можливість визначати тиск пресування, що необхідний для досягнення заданої електропровідності. Перевірка теоретичних залежностей показала відповідність розрахованих і виміряних величин з точністю до 15%. В цілому отримані рівняння дають змогу оптимізувати склад і технологію приготування бетелів на основі гідравлічних в'яжучих, що забезпечує зниження вартості за рахунок економії електропровідного компонента і підвищення будівельно-технічних характеристик матеріалу.

Опис

Ключові слова

бетели, електропровідність, електропровідні добавки, оптимізація технології, теорія протікання, гіпотеза подібності, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Оптимізація технології бетелів / Г. Ю. Краснянський, В. І. Клапченко, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Управління розвитком складних систем : зб. нак. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. П. Лізунов. - Київ : КНУБА, 2019. - № 39. – С. 206 – 210 - Бібліогр. : 11 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced