Koncepcje i czynniki rozwoju regionalnego na przykładzie spuścizny pocysterskiej Dolnego Śląska

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Marcinów, Teresa
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Współczesne podejście do rozwoju regionalnego w znacznym stopniu koncentruje uwagę na uwarunkowaniach kulturowych i społecznych. W świecie przesyconym procesami o charakterze globalnym opieka nad dziedzictwem kulturowym wymaga kreatywnego wykorzystania materialnych i niematerialnych zasobów lokalnych dla kształtowania rozwoju i powiązań społeczno-gospodarczych.
Опис
Ключові слова
polityka regionalna
Бібліографічний опис
Marcinów Teresa. Koncepcje i czynniki rozwoju regionalnego na przykładzie spuścizny pocysterskiej Dolnego Śląska / Teresa Marcinów // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 222 - 229. - Бібліогр. : 8 назв.