Використання відеороликів для самостійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників до виконання лабораторних робіт

Ескіз недоступний

Дата

2020

Автори

Петруньок, Т. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ТДАТУ

Анотація

Стрімкий розвиток будівельної галузі – це запорука зросту економіки нашої країни. В сучасних умовах, швидко відбувається приріст наукової інформації, запроваджуються новітні технології у будівництві, все більше зростають вимоги суспільства до процесу будівництва загалом, тому країні необхідні висококваліфіковані фахівці будівельної галузі. Саме тому в умовах інтенсивного розвитку будівельної техніки, будівельних технологій і матеріалів ґрунтовна фундаментальна підготовка студентів будівельних університетів набуває ще більшого значення, визначає принципово нові підходи до професійної освіти, що зумовлює важливу особливість підготовки інженерів-будівельників з фізики. Аналізуючи діяльність будівельного вищого навчального закладу, можна констатувати, що фізика займає особливе місце у підготовці майбутніх інженерів-будівельників. Знання з фізики, отримані майбутніми фахівцями будівельної галузі, мають слугувати основою для внесення у виробництво нових методів та технологій, але будівельні заклади вищої освіти знаходяться у часовій обмеженості аудиторних годин з фізики, так як більша частина годин відводиться на самостійну роботу студентів. Це спонукає викладачів шукати оптимальний вихід з такої ситуації за рахунок удосконалення нових дидактичних та педагогічних прийомів у навчанні фізики. Тому одним із перспективних шляхів якісної підготовки з фізики майбутніх інженерів-будівельників є побудова навчального процесу у закладах вищої освіти з використанням мультимедійних засобів навчання.

Опис

Ключові слова

лабораторні роботи, відеоролик, інженер-будівельник, мультимедійні засоби навчання, навчання фізики, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Петруньок Т. Б. Використання відеороликів для самостійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників до виконання лабораторних робіт / Т. Б. Петруньок // Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, Мелітополь, 27-29 травня 2020р. / Таврійський держ. агротехнологічний ун-т ім. Дмитра Моторного ; редкол. : В.М. Кюрчев [та ін.]. - Мелітополь, 2020. - С. 307 - 311. Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset