Порівняльний аналіз дослідження нерівномірності руху привідних механізмів машин роликового формування

Анотація
Для роликових формувальних установок з кривошипно-повзунним приводом на один формувальний візок, рекупераційним приводом на два формувальні візки, енергетично врівноваженим приводом на три формувальні візки та врівноваженим приводом на чотири формувальні візки прослідковано зміну кутової швидкості кривошипу установки з моменту пуску і при усталеному режимі руху. Проведений аналіз нерівномірності руху та динамічності при використанні вказаних приводів.
Опис
Ключові слова
роликова формувальна установка, привідний механізм, кутова швидкість, прискорення, нерівномірність руху, динамічність, аналіз, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Ловейкін В. Порівняльний аналіз дослідження нерівномірності руху привідних механізмів машин роликового формування / В. Ловейкін, К. Почка // Build-Master-Class-2020 : Proceedings of International scientific-practical conference of young scientists, Kyiv, 25 - 27.11.2020 / Kyiv National University of Construction and Architecture ; organising committee : Kulikov Petro [etc.]. – Kyiv : KNUCA, 2020. – P. 264 - 265. - Bibliogr : 3 titl.