Методико-прикладні засади застосування ризик - орієнтованого аудиту до оцінки ефективності функціонування відкритих економічних систем

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В контексті дослідження операцій із пов’язаними сторонами оцінювання бізнес-ризиків підприємства може надати більше цінної інформації щодо ризиків викривлення звітності. З огляду на це виправданими є ідентифікація специфічних ризиків, які формуються під впливом відносин та зовнішньоекономічних операцій із пов’язаними сторонами підприємства, та визначення облікових викривлень, які можуть виникнути через облікові маніпулювання
Опис
Ключові слова
ризик - орієнтований аудит, облікові маніпулювання, аудиторські перевірки
Бібліографічний опис
Петруха С. В. Методико-прикладні засади застосування ризик - орієнтованого аудиту до оцінки ефективності функціонування відкритих економічних систем / С. В. Петруха // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 143 - 147. - Бібліогр. : 3 назви.