Модерні територіальні системи VS транскордонна регіоналізація в Європі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Узун, Юлія Вадимівна
Коч, Світлана Вадимівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Процеси транснаціоналізації, як наслідок глобалізації не створюють «детериторіалізованого» світу, а за визначенням Девіда Ньюмана, обумовлюють процес «ретериторіалізації», коли відбувається трансформація та реконфігурація влади [7]. Нові форми кліважування простору є формою мобілізації соціальних спільнот, демонстрацією присутності політичної влади та її інтересів. Це вихідні пояснення для розуміння локальності, як соціального простору, структура якого модифікується залежно від реконфігурації владних відносин. Прикордонні спільноти змінюють одне прикордоння на інше, залишаючись або локальними групами з маргінальною ідентичністю, або транзитними групами, які акумулюють потенціал соціально-економічного розвитку в контактних полімофних політичних системах.
Опис
Ключові слова
процес транснаціоналізації, регіональні відносини, регональні процеси
Бібліографічний опис
Узун Ю. В. Модерні територіальні системи VS транскордонна регіоналізація в Європі / Ю. В. Узун, С. В. Коч // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2019. - Вип. 5, ч. 1 : П'ята міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 листопада 2019 р. - С. 179 - 186. - Бібліогр. : 10 назв.