Основні етапи розроблення проектної документації в будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Будівництво – це одна з найважливіших галузей народного господарства. У розвинутих країнах на частку будівництва припадає від 8 до 16 % внутрішнього валового продукту, у цій галузі зайнято від 4 до 9 % загальної чисельності робітників. Загальна криза в економіці України в період переходу до ринкових відносин призвела до зменшення обсягів інвестицій, значного скорочення обсягів будівельно- монтажних робіт, зменшення кількості об’єктів, які будуються. Проте, в теперішній час, починаючи з 2000 р.р., стан економіки покращується, відбувається щорічне зростання внутрішнього валового продукту. Таким чином, з’явилися економічні передумови для зростання обсягів інвестицій і збільшення обсягів будівництва у країні
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, містобудівна діяльність, містобудівні умови, технічні умови, проектна документація на будівництво, містобудівні обмеження
Бібліографічний опис
Хонон Н. А. Основні етапи розроблення проектної документації в будівництві / Н. А. Хонон // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2019. – Ч. 2. - Третя наук. практ. конф., Київ, 4 грудня 2019 р. - С. 21 - 27. - Бібліогр. : 3 назви.