Заходи з енергоефективності будівельного виробництва в контексті розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії

Анотація
Важко уявити розвиток економіки без використання енергоресурсів. Його велика частина, у розрізі економіки України, належить будівельній галузі, для якої, відповідно, нагальними є питання щодо підвищення енергоефективності будівель та щодо раціонального використання енергетичних ресурсів. Саме тому останнім часом особлива увага приділяється проектуванню, будівництву та експлуатації енергетично ефективних будівель і споруд. Водночас невирішеними залишаються питання щодо підвищення енергоефективності і раціонального ресурсокористування процесу будівельного виробництва, а також щодо аналізу ролі його рівня енергетичної ефективності у зростанні економічного потенціалу девелоперської компанії.
Опис
Ключові слова
енергоефективність, економічний потенціал девелоперської компанії, будівельне виробництво, основні засоби, державна підтримка енергоефективності, енергозбереження
Бібліографічний опис
Росинський А. В. Заходи з енергоефективності будівельного виробництва в контексті розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії / А. В. Росинський, І. І. Онофрійчук // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня, 2019 р.: програма та тези доп. – Київ, 2019. – С. 129-130
Зібрання